Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 -
Nr pokoju: 557B
Email: fibrz@fizyka.umk.pl
Konsultacje: ponieziałek 11:30 - 12:00
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Mechaniki Kwantowej
Stanowisko: doktorant
Funkcja: -
Strona WWW: http://fizyka.umk.pl/~fibrz/
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: