Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3251
Nr pokoju: 315
Email: k.galkowski@fizyka.umk.pl
Konsultacje: poniedziałek 9:00- 13:00
Jednostka: Instytut Nauk Technicznych
Katedra: Katedra Automatyki i Systemów Pomiarowych.
Stanowisko: profesor (grupa badawczo-dydaktyczna)
Funkcja: -
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~k.galkowski
ResearcherID:
H-1043-2014
Google Scholar: acXgl2IAAAAJ
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: