Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3259
Nr pokoju: 228
Email: chwirot@fizyka.umk.pl
Konsultacje: czwartek 10:30-12:30
Jednostka: Instytut Fizyki
Zakład: Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Stanowisko: profesor zwyczajny
Funkcja: kierownik Zespołu Fundamentalnych Oddziaływań Atomowych
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~chwirot
ResearcherID:
G-3882-2014
Google Scholar: Zl3XaggAAAAJ
ORCID: 0000-0003-2665-8452
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: