Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Prodziekan ds. Studentów — dr hab. Anna Bartkiewicz

Zakres obowiązków:

 1. Rozstrzyganie w sprawach związanych z regulaminem studiów, m.in.:
  • skreślenia z listy studentów
  • kierowanie na powtarzanie roku
  • urlopy dziekańskie
  • przeniesienia na inny wydział lub uczelnię
 2. Nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi studentów (stypendia, domy studenckie)
 3. Rozpatrywanie innych indywidualnych spraw studentów Wydziału (m.in. opłaty na studia, sprawy związane z kredytami studenckimi, itp.)
 4. Nadzór nad zagranicznymi i krajowymi wymianami studentów
 5. Nadzór nad studenckimi kołami naukowymi, wydziałowymi komisjami samorządowymi studentów
 6. Nadzór nad praktykami i stażami studentów
 7. Nadzór nad studiami doktoranckimi, w tym sprawy socjalno-bytowe doktorantów
 8. Nadzór nad rekrutacją na studia
 9. Koordynacja działań związanych z oceną zajęć dydaktycznych
 10. Koordynacja spraw związanych z oceną jakości kształcenia

 

telefon: +48 56 611 3040
e-mail: annan@astro.umk.pl
godziny przyjęć: poniedziałek 830–1030 i czwartek 1300–1500 (dziekanat)