Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Prodziekan ds. Organizacji Kształcenia — dr hab. Jacek Jurkowski

Zakres obowiązków:

  1. Nadzór nad organizacją procesu dydaktycznego na Wydziale
  2. Przydział i nadzór nad rozliczeniami oraz kontrola zmian obowiązków dydaktycznych pracowników i doktorantów
  3. Nadzór na wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych przez pracowników
  4. Bieżący nadzór nad realizacją programów i planów studiów
  5. Nadzór nad studiami podyplomowymi i zaocznymi
  6. Koordynacja sprawy związanych z organizacją studiów
  7. Występowanie z wnioskami dotyczącymi powoływania kierunków i specjalności studiów

 

telefon: +48 56 611 3232
e-mail: jacekj@fizyka.umk.pl
godziny przyjęć: poniedziałek 1300–1500