Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Prodziekan ds. Kształcenia i Badań Naukowych — dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK

Zakres obowiązków:

  1. Nadzór nad działalnością naukową i badawczą Wydziału
  2. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Wydziału
  3. Nadzór nad budżetem Wydziału, przygotowywanie planów i sprawozdań finansowych
  4. Nadzór i wspieranie współpracy międzynarodowej Wydziału w zakresie badań naukowych
  5. Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia umiędzynarodowienia Wydziału
  6. Koordynacja współpracy z przemysłem

 

telefon: +48 56 611 3319
e-mail: wind@fizyka.umk.pl
godziny przyjęć: poniedziałek 1100–1300 (p. 351)