Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Prodziekan ds. Kształcenia i Badań Naukowych — dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK

Zakres obowiązków:

  1. Nadzór nad działalnością naukową i badawczą Wydziału.
  2. Nadzór nad budżetem Wydziału, przygotowywanie planów i sprawozdań finansowych.
  3. Nadzór nad współpracą międzynarodową Wydziału w zakresie badań naukowych.
  4. Koordynacja współpracy z przemysłem.
  5. Przygotowywanie planów i sprawozdań z działalności Wydziału.
  6. Koordynacja spraw związanych z kształceniem na Wydziale, w tym występowanie z wnioskami dotyczącymi powoływania kierunków i specjalności studiów oraz nadzór nad wnioskami o finansowanie projektów w zakresie kształcenia.

telefon: +48 56 611 3319
email: wind@fizyka.umk.pl
godziny przyjęć: poniedziałek: 1100 – 1300