KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Gwiazda umiędzynarodowienia

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Dr Agata Karska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK została laureatką drugiej edycji Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars przyznawanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Toruńska badaczka otrzymała nagrodę specjalną Wschodząca Gwiazda – Rising Star. Wyróżnienie  przyznawane jest osobom, które mają nie więcej niż 35 lat, a ich działania zostały dostrzeżone i obiecująco rokują na przyszłość nie tylko na macierzystej uczelni, ale także w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Kapituła nagrody doceniła dr Agatę Karską za to, że z powodzeniem łączy prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie z  funkcją pełnomocniczki dziekana ds. umiędzynarodowienia oraz koordynowaniem szeregu projektów mających na celu zwiększenie internacjonalizacji badań i kształcenia na Uniwersytecie.

Misją Nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia” jest wyłanianie, nagradzanie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę składającą się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia - pod honorowym patronatem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina i przewodniczącego KRASP prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, który pełni zarazem godność Przewodniczącego Kapituły. Sekretariat Nagrody prowadzi Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", realizująca wspólnie z KRASP program międzynarodowej promocji polskich uczelni "Study in Poland".

Gala Finałowa Nagrody "Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars" odbyła się 17 stycznia 2019 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2019".

Pełna lista laureatów

Dr Agata Karska - jest pracownikiem naukowym w Centrum Astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. W 2009 roku uzyskała tytuł Najlepszej Absolwentki UMK. Później odbyła studia doktoranckie w International Max Planck Research School w Garching k. Monachium, a doktorat obroniła na Uniwersytecie w Lejdzie w 2014 roku. Jest laureatką nagrody “For Women in Science” L’Oreal, UNESCO i Fundacji Christine Nusslein-Volhard w Niemczech (w 2012 roku) oraz Nagrody Naukowej “Polityki” w kategorii nauk ścisłych (w 2015 roku). Poza tym dr Karska angażuje się w działalność popularyzującą naukę, jest członkiem Rady Programowej Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Observing Programmes Committee w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO), przyznającym czas obserwacyjny na największych teleskopach w Chile.

pozostałe wiadomości