Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Archiwum

Oświadczenia o wykonaniu prac badawczych i dydaktycznych

Informujemy, że do dnia 15 grudnia 2008 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i naukowo-techniczni powinni składać w Dziekanancie WFAiIS oświadczenia o wykonaniu prac określonych w akcie mianowania lub w umowie o pracę. Oświadczenia należy wypełnić według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UMK z dnia 31.01.2007 r.

Bezpieczne sieci komputerowe – kryptografia kwantowa

14 listopada 2008 roku o godzinie 17:15 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK dr hab. Konrad Banaszek, prof. UMK wygłosi wykład  "Bezpieczne sieci komputerowe - kryptografia kwantowa". Jest to pierwszy wykład w ramach spotkań otwartych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Program szkoleniowo-doradczy "Od pomysłu do komercjalizacji"

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w IV edycji programu szkoleniowo - doradczego "Od pomysłu do komercjalizacji". Zadaniem programu jest przygotowanie uczestników do komercyjnego wykorzystania nowych produktów i przedsięwzięć powstających w jednostkach. Zagadnienia związane min.

Co to jest?

  • Optyka kwantowa
  • Kondensat Bosego-Einsteina
  • Ujemne załamanie fal