Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Archiwum

Toruńska Fizyka doceniona!

26 mln złotych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na utworzenie Centrum Optyki Kwantowej.

Obrona rozprawy doktorskiej mgra Gniewomira Sarbickiego

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 22 kwietnia 2009 r. o godzinie 12:30 w sali 20 w Instytucie Fizyki odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Gniewomira Sarbickiego.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Geometryczne własności zbioru stanów separowalnych i zbioru świadków splątania

Wnioski o finansowanie z "Funduszu Młodych"

Informujemy, że można składać wnioski o finansowanie wyjazdów (staże, szkoły warsztaty) w 2009 r. z "Funduszu Młodych".

Oferta skierowna jest do młodych pracowników naukowo-dydaktycznych za wyjątkiem słuchaczy studiów doktoranckich.

Dr hab. Sebastian Maćkowski laureatem konkursu "WELCOME"

W pierwszej edycji programu WELCOME, w którym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej finansuje projekty realizowane przez wybitnych uczonych z zagranicy lub polskich naukowców powracających z zagranicy, tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych, wyłonionych zostało 3 laureatów. Jednym z laureatów został dr hab. Sebastian Maćkowski, pracownik Instytutu Fizyki UMK, otrzymując 4 mln zł. na projekt badawczy „Hybrid nanostructures as a stepping-stone towards efficient artificial photosynthesis”.

Dr hab. Andrzej Niedzielski otrzymał Złotą Karetę 2008

A_Niedzielski_ze_Złotą_Karetą.jpg

13 lutego dziennik  "Nowości" po raz piętnasty przyznał swoje nagrody: Złote i Srebrne Karety oraz Kryształowe Serduszka. Nagrody są przyznawane w kategoriach: "przedsiębiorczość", "kultura", "aktywność obywatelska", "nauka i edukacja" oraz "sport".