Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Archiwum

Sukces naszych studentów

Sukcesem zakończył się udział studentów WFAiIS w XV Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Fizyków, która odbyła się w Zabrzu w dniach 4-6 czerwca 2016 r. Student fizyki technicznej 2. stopnia Wiktor Łachmański, przygotowujący pracę magisterską pod opieką dra hab. Winicjusza Drozdowskiego, otrzymał I nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację za referat pt.

48 Sympozjum Fizyki Matematycznej

„Gorini–Kossakowski–Lindblad–Sudarshan Master Equation — 40 Years After”

Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 10 – 12 czerwca 2016 r.

Konkurs na stanowiska doktorantów-stypendystów w projekcie SONATA BIS dr Kathariny Boguslawski

Dr Katharina Boguslawski ogłasza konkurs na 2 stanowiska doktorantów stypendystów w projekcie NCN SONATA BIS pt. „Nowe metody opisu korelacji elektronowej dla chemii atomów ciężkich”  realizowanego w Instytucie Fizyki, WFAIS UMK.

Konkurs na 2 stanowiska doktoranta-stypendysty w projekcie NCN SONATA BIS

Dr hab. Daniel Lisak ogłasza konkurs na 2 stanowiska doktoranta-stypendysty w projekcie NCN SONATA BIS pt. „Efekty temperaturowe w spektroskopii zderzeń molekularnych” realizowanego w Instytucie Fizyki, WFAIS UMK.

Wymagania: