Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Studium Doktoranckie

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauk Fizycznych

Wzory dokumentów

Regulamin studiów doktoranckich

Rekrutacja na studia doktoranckie

Samorząd Doktorantów UMK

Stypendia

 

Przewód doktorski - procedura

Termin konsultacji Kierownika ISDNF (dr hab. M. Kunert-Bajraszewskiej): środy 9:00 - 10:00 w dziekanacie