Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Strona domowa

Telefon:+48 56 611 3281
Nr pokoju:358
Email:jsk@fizyka.umk.pl
Jednostka:Dziekanat WFAIIS
Zakład:Pracownicy Dziekanatu
Stanowisko:samodzielny referent
Funkcja:-
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza: