Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Strona domowa

Telefon:+48 56 611 3285
Nr pokoju:527
Email:suowik@fizyka.umk.pl
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Stanowisko:doktorant
Funkcja:-
Strona WWW:http://www.fizyka.umk.pl/~suowik/
ResearcherID: M-5394-2014
Google Scholar:H33Zw0IAAAAJ
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza: