Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Inauguracja Wydziałowa

 W dniu 1 października 2008 o godz. 16.00 w sali 26 Instytutu Aleksandra Jabłońskiego miała miejsce wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2008/2009.

Program:

  • Gaudeamus Igitur
  • Wystąpienie inauguracyjne Dziekana
  • Wykład inauguracyjny Prof. dr hab. Włodzisława Ducha pt. "Fizyka i Informatyka - Nowy, Wspaniały Świat"
  • Wręczenie dyplomu dla Najlepszego Studenta Wydziału w roku akademickim 2007/2008
  • Immatrykulacja
  • Hymn państwowy