Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, K. Brylew, W. Łachmański, E. Talik, M. Szubka, J. Kusz, A. Guzik, K. Balin, J. Kisielewski, M. Świrkowicz, A. Pajączkowska,
  A Deeper Insight into (Lu,Y)AG:Pr Scintillator Crystals
  IOP Conf. Series: Mat. Sci. Eng. *169* (2017); 012010/1 - 012010/6

  DOI: 10.1088/1757-899X/169/1/012010

2016
 • K. Fiaczyk, A. Wojtowicz, W. Drozdowski, K. Brylew, E. Zych,
  Thermoluminescent Properties of HfO2:Ti after Exposure to X-Rays
  Radiat. Meas. *90* (2016); 140 - 144

  DOI: 10.1016/j.radmeas.2016.01.006

 • W. Drozdowski, M. Witkowski, K. Brylew, W. Łachmański, M. Makowski, A. Wojtowicz, S. Turczyński, D.A. Pawlak, M. Malinowski,
  A Preliminary Assessment of Lu2Y2Al2O9:Pr (LuYAM:Pr) as a Potential Scintillator
  Radiat. Meas. *93* (2016); 41 - 45

  DOI: 10.1016/j.radmeas.2016.06.009

 • W. Drozdowski, K. Brylew, M. Witkowski, A. Drewniak, Z. Masewicz, A. Wojtowicz, J. Kisielewski, M. Świrkowicz,
  Effect of Lu-to-Y Ratio and Mo Coactivation on Scintillation Properties of LuYAG:Pr and LuAG:Pr,Mo Crystals
  Opt. Mater. *59* (2016); 107 - 114

  DOI: 10.1016/j.optmat.2016.01.020

2015
 • Karolina Fiaczyk, A. Wojtowicz, Eugeniusz Zych,
  Photoluminescent Properties of Monoclinic HfO2:Ti Sintered Ceramics in 16-300 K
  J. Phys. Chem. C *119* (2015); 5026 - 5032

  DOI: 10.1021/jp512685u

 • Anna Madej, M. Witkowski, A. Wojtowicz, Eugeniusz Zych,
  Photo- and radioluminescent properties of undoped and Bi-doped Lu2WO6 powders at 10-300 K
  J. Lumin. *160* (2015); 50 - 56

  DOI: dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2014.10.059

 • Janusz Małłek, Andrzej Tomczak, Kazimierz Wajda, Jan Sziling, Ryszard Kozłowski, Ryszard Sudziński, Jerzy Dygdała, Szczepan Wierzchowski, Jarosław Poraziński, Zbigniew Grochowski, Wojciech Jurkiewicz, Marek Zieliński, Krzysztof Mikulski, A. Wojtowicz, Marian Pawlak,
  Wspomnienia o Profesorze Jerzym Wojtowiczu (2015); 288 - 292

2014
 • K. Brylew, W. Drozdowski, A. Wojtowicz, Kei Kamada, Akira Yoshikawa,
  Studies of Low Temperature Thermoluminescence of GAGG:Ce and LuAG:Pr Scintillator Crystals Using the Tmax-Tstop Method
  J. Lumin. *154* (2014); 452 - 457

  DOI: 10.1016/j.jlumin.2014.05.035

 • W. Drozdowski, K. Brylew, A. Wojtowicz, Jarosław Kisielewski, Marek Świrkowicz, Tadeusz Łukasiewicz, Johan T.M. de Haas, Pieter Dorenbos,
  33000 Photons per MeV from Mixed (Lu0.75Y0.25)3Al5O12:Pr Scintillator Crystals
  Opt. Mater. Express *4* (2014); 1207 - 1212

  DOI: 10.1364/OME.4.001207

 • W. Drozdowski, K. Brylew, M. Witkowski, A. Wojtowicz, P. Solarz, K. Kamada, A. Yoshikawa,
  Studies of Light Yield as a Function of Temperature and Low Temperature Thermoluminescence of Gd3Al2Ga3O12:Ce Scintillator Crystals
  Opt. Mater. *36* (2014); 1665 - 1669

  DOI: 10.1016/j.optmat.2013.12.044

 • W. Drozdowski, S.M. Kaczmarek, Z. Kowalski, K. Brylew, M. Witkowski, A. Wojtowicz,
  Effect of Doping with Cobalt on Radioluminescence and Low Temperature Thermoluminescence of Li2B4O7 Crystals
  Radiat. Meas. *70* (2014); 29 - 33

  DOI: 10.1016/j.radmeas.2014.09.002

2013
 • M. Witkowski, A. Wojtowicz,
  The 1S0 emission from the minor site of Pr3+ in (Ba,La)F2:Pr
  Radiat. Meas. *56* (2013); 407 - 410

  DOI: 10.1016/j.radmeas.2013.01.039

 • W. Drozdowski, K. Brylew, M. Witkowski, A. Wojtowicz, Kei Kamada, Takayuki Yanagida, Akira Yoshikawa,
  Effect of Thermal Annealing on Light Yield, Low Temperature Thermoluminescence, and Time Profiles of LuAG:Pr Scintillator Crystals
  Radiat. Meas. *56* (2013); 80 - 83

  DOI: 10.1016/j.radmeas.2013.01.065

2011
 • M. Witkowski, A. Wojtowicz,
  High and low spin energy states of the Tb3+ 4f75d configuration in BaF2
  Opt. Mater. *33* (2011); 1535 - 1539

  DOI: 10.1016/j.optmat.2011.01.022

2010
 • D. Wiśniewski, A. Wojtowicz, L.A. Boatner,
  Properties of Ce-Activated Alkali-Lutetium Double Phosphate Scintillators
  Radiat. Meas. *45* (2010); 400 - 402

 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski,
  Scintillation Yield of Bi4Ge3O12 (BGO) Pixel Crystals
  Physica B *405* (2010); 1647 - 1651

  DOI: 10.1016/j.physb.2009.12.061

2009
 • A. Wojtowicz,
  VUV Spectroscopy of BaF2:Er
  Opt. Mater. *31* (2009); 474 - 478

 • A. Wojtowicz,
  VUV Spectroscopy of Wide Bandgap Materials
  Opt. Mater. *31* (2009); 1772 - 1776

 • A. Wojtowicz, S. Janus, D. Piątkowski,
  Fast and Efficient VUV/UV Emissions from (Ba,La)F2:Er Crystals
  J. Lumin. *129* (2009); 1594 - 1597

 • S. Janus, A. Wojtowicz,
  Scintillation light yield of BaF2:Ce
  Opt. Mater. *31* (2009); 523 - 526

2006
 • A. Wojtowicz, W. Drozdowski, D. Wiśniewski, J.L. Lefaucheur, Z. Gałązka, Z. Gou, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski,
  Scintillation Properties of Selected Oxide Monocrystals Activated with Ce and Pr
  Opt. Mater. *28* (2006); 85 - 93

 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski,
  Scintillation Properties of Lu(Y)AP:Ce(Mo) Crystals (2006); 65 - 74

 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, D. Wiśniewski, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski,
  Scintillation Properties of Pr‑Activated LuAlO3
  Opt. Mater. *28* (2006); 102 - 105

  DOI: 10.1016/j.optmat.2004.09.031

 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski,
  Scintillation Properties of LuAP and LuYAP Crystals Activated with Cerium and Molybdenum
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R *A562* (2006); 254 - 261

  DOI: 10.1016/j.nima.2006.01.127

2005
 • W. Drozdowski, T. Łukasiewicz, A. Wojtowicz, D. Wiśniewski, J. Kisielewski,
  Thermoluminescence and Scintillation of Praseodymium Activated Y3Al5O12 and LuAlO3 Crystals
  J. Cryst. Growth *275* (2005); e709 - e714

  DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2004.11.053

2004
 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, D. Wiśniewski, P. Szupryczyński, S. Janus, J.L. Lefaucheur, Z. Gou,
  VUV Spectroscopy and Low Temperature Thermoluminescence of LSO:Ce and YSO:Ce
  J. Alloys Compd. *380* (2004); 146 - 150

  DOI: 10.1016/j.jallcom.2004.03.016

 • D. Wiśniewski, A. Wojtowicz, W. Drozdowski, J.M. Farmer, L.A. Boatner,
  Scintillation and Luminescence Properties of Ce-Activated K3Lu(PO4)2
  J. Alloys Compd. *380* (2004); 191 - 195

 • prof. L.A. Boatner, dr L.A. Keefer, dr J.M. Farmer, D. Wiśniewski, A. Wojtowicz,
  Cerium-Activated Rare-Earth Ortophosphate and Double-Phosphate Scintillators for X- and Gamma-Ray Detection
  Proc. SPIE *5540* (2004); 73 - 87

 • P. Szupryczyński, C.L. Melcher, M.A. Spurrier, M.P. Maskarinec, A.A. Carey, A. Wojtowicz, W. Drozdowski, D. Wiśniewski, R. Nutt,
  Thermoluminescence and Scintillation Properties of Rare Earth Oxyorthosilicate Scintillators
  IEEE Trans. Nucl. Science *51* (2004); 1103 - 1110

2003
 • D. Wiśniewski, A. Wojtowicz, W. Drozdowski, J.M. Farmer, L.A. Boatner,
  Rb3Lu(PO4)2:Ce and Cs3Lu(PO4)2:Ce - New Promising Scintillator Materials
  Cryst. Res. Technol. *38* (2003); 275 - 282

2002
 • A. Wojtowicz, P. Bruyndonckx, W. Drozdowski, Z. Gałązka, J. Głodo, T. Łukasiewicz, P. Szupryczyński, S. Tavernier, M. Wiśniewska, D. Wiśniewski,
  Traps and Recombination Centers in YAlO3:Ce,Co
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R *A486* (2002); 482 - 485

 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz,
  Fast 20 ns 5d-4f Luminescence and Radiation Trapping in BaF2:Ce
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R *A486* (2002); 412 - 416

  DOI: 10.1016/S0168-9002(02)00744-1

 • Z. Gałązka, A. Wojtowicz, W. Szyrski, T. Łukasiewicz, W. Drozdowski, P. Szupryczyński, D. Wiśniewski,
  Wzrost i właściwości scyntylacyjne monokryształów LuAlO3
  Materiały Elektroniczne *30* (2002); 20 - 28

 • D. Wiśniewski, prof. S. Tavernier, A. Wojtowicz, M. Wiśniewska, dr. P. Bruyndonckx, prof. P. Dorenbos, dr E. van Loef, prof. C.W.E. van Eijk, prof. L.A. Boatner,
  LuPO4:Nd and YPO4:Nd - New Promising VUV Scintillation Materials
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R *A486* (2002); 239 - 243

 • M. Wiśniewska, D. Wiśniewski, A. Wojtowicz, prof. S. Tavernier, prof. T. Łukasiewicz, dr Z. Frukacz, dr Z. Gałązka, prof. M. Malinowski,
  Luminescence and Scintillation Properties of YAG:Pr
  IEEE Trans. Nucl. Science *49* (2002); 926 - 930

 • D. Wiśniewski, prof. S. Tavernier, prof. P. Dorenbos, M. Wiśniewska, A. Wojtowicz, dr P. Bruyndonckx, dr E. van Loef, prof. C.W.E. van Eijk, prof. L.A. Boatner,
  VUV Scintillation of LuPO4:Nd and YPO4:Nd
  IEEE Trans. Nucl. Science *49* (2002); 937 - 940

 • mgr R. Rumianowski, F. Rozpłoch, R. Dygdała, S. Kulesza, P. Płóciennik, A. Wojtowicz,
  Pulsar laser deposition of Nd:YAG on Si with substrate bias voltage
  Appl. Surf. Sci. *193* (2002); 261 - 267

2001
 • A. Wojtowicz, P. Szupryczyński, D. Wiśniewski, J. Głodo, W. Drozdowski,
  Electron Traps and Scintillation Mechanism in LuAlO3:Ce
  J. Phys. Condens. Matter *13* (2001); 9599 - 9619

  DOI: 10.1088/0953 8984/13/42/318

 • mgr R. Rumianowski, R. Dygdała, F. Rozpłoch, A. Wojtowicz, M. Wiśniewska, S. Kulesza,
  X-ray study of Nd:YAG on (111)-oriented Si obtained by Pulsed Laser Deposition
  Proc. SPIE *4412* (2001); 396

2000
 • A. Wojtowicz, P. Szupryczyński, J. Głodo, W. Drozdowski, D. Wiśniewski,
  Radioluminescence and Recombination Processes in BaF2:Ce
  J. Phys. Condens. Matter *12* (2000); 4097 - 4124

  DOI: 10.1088/0953-8984/12/17/315

 • A. Wojtowicz, P. Szupryczyński, W. Drozdowski,
  Recombination Processes in Ce-, Pr-, and Tb-Doped BaF2
  J. Alloys Compd. *300&301* (2000); 199 - 206

 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz,
  Radiative Recombination in BaF2:Pr
  J. Alloys Compd. *300&301* (2000); 261 - 266

  DOI: 10.1016/S0925-8388(99)00780-X