Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2018
  • M. Szalkowski, K. Sulowska, J. Grzelak, Joanna Niedziółka-Jönsson, Ewa Rozniecka, D. Kowalska, S. Maćkowski,
    Wide-field fluorescence microscopy of real-time bioconjugation sensing
    Sensors *x* (2018); x - x