Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
  • R. Szczepański, K. Erwiński, M. Paprocki,
    Accelerating PSO based feedrate optimization for NURBS toolpaths using parallel computation with OpenMP
    MMAR 2017 *2017* (2017); 431 - 436

    DOI: 10.1109/MMAR.2017.8046866