Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
  • A. Karbowski, K. Fedus, K. Służewski, J. Bruzdowska, G. Karwasz,
    Positronium Formation in Organic Liquids
    Acta Phys. Pol. A *132* (2017); 1466 - 1470

    DOI: 10.12693/APhysPolA.132.1466