Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2012
  • A. Górska-Pukownik, S. Meyer, A. Balter,
    The Silver Colloidal Solutions and Films for Efficient SERS
    Acta Phys. Pol. A *122* (2012); 350 - 352