Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
  • K. Sędziak, M. Lasota, P. Kolenderski,
    Reducing detection noise of a photon pair in a dispersive medium by controlling its spectral entanglement
    Optica *4* (2017); 84 - 89

    DOI: 10.1364/OPTICA.4.000084