Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2018
  • M. Szymczak, M. Olech, R. Sarniak, P. Wolak, A. Bartkiewicz,
    Monitoring observations of 6.7 GHz methanol masers
    Mon. Not. R. Astron. Soc. *474* (2018); 219 - 253

    DOI: doi:10.1093/mnras/stx2693