Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2016
  • K. Pawlak, J. Strzelecki,
    Nanopuller - Open data acquisition platform for AFM force spectroscopy experiments
    Ultramicroscopy *164* (2016); 17 - 23

    DOI: 10.1016/j.ultramic.2016.01.008

2014
  • K. Pawlak,
    Otwarte oprogramowanie do obsługi mikroskopów sił atomowych wyspecjalizowanych w spektroskopii siłowej (2014); 231 - 241