Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • T. Tarczewski, M. Skiwski, prof. dr hab. inż. Grzesiak Lech M.,
  Constrained non-stationary state feedback speed control of PMSM (2017); p.1 - p.10

2016
 • M. Skiwski, T. Tarczewski, prof. dr inż Lech M. Grzesiak,
  PMSM drive based on STM32F4 microcontroller
  Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering *87* (2016); 377 - 387

2015
 • Ł. Niewiara, M. Skiwski, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  Computer aided design of snubber circuit for DC\DC converter with SiC power mosfet devices
  Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering *84* (2015); 77 - 83

 • Ł. Niewiara, M. Skiwski, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  Experimental study of snubber circuit design for SiC power MOSFET devices
  Computer Applications in Elect *13* (2015); 120 - 131

 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, M. Skiwski, Lech M. Grzesiak,
  9 kW SiC MOSFET BASED DC-DC CONVERTER (2015); P.1 - P.9

2013
 • M. Skiwski,
  Cyfrowa filtracja sygnałów z wykorzystaniem układów FPGA
  Pom. Auto. Kontr. *06* (2013); 503 - 506