Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • R. Szczepański, K. Erwiński, M. Paprocki,
  Accelerating PSO based feedrate optimization for NURBS toolpaths using parallel computation with OpenMP
  MMAR 2017 *2017* (2017); 431 - 436

  DOI: 10.1109/MMAR.2017.8046866

 • M. Paprocki, A. Wawrzak, K. Erwiński, K. Karwowski, mgr inż. Marek Kłosowiak,
  PC-based CNC machine control system with LinuxCNC software
  Pom. Auto. Kontr. *63* (2017); 15 - 19

2016
 • K. Erwiński, M. Paprocki, A. Wawrzak, Lech M. Grzesiak,
  PSO based feedrate optimization with contour error constraints for NURBS toolpaths
  Proceedings of the International Conference Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) IEEE 2016 *2016* (2016); 1200 - 1205

  DOI: 10.1109/MMAR.2016.7575309

 • K. Erwiński, M. Paprocki, A. Wawrzak, Lech M. Grzesiak,
  Neural network contour error predictor in CNC control systems
  Proceedings of the International Conference Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) IEEE 2016 *2016* (2016); 537 - 542

  DOI: 10.1109/MMAR.2016.7575193

 • A. Wawrzak, K. Erwiński, K. Karwowski, M. Paprocki, mgr inż. Marek Kłosowiak,
  Układ sterowania CNC bazujący na komputerze PC z magistralą EtherCAT
  Pom. Auto. Kontr. *2* (2016); 29 - 34

  DOI: 10.14313/PAR_220/29

2014
 • K. Erwiński, T. Tarczewski, prof. dr hab. Grzesiak Lech, K. Karwowski, A. Wawrzak,
  Implementacja w układzie FPGA modulatora 3D-SVM dla przekształtnika 3-poziomowego z sinusoidalnym napięciem wyjściowym
  Przegl. Elektrotech. *90* (2014); 12 - 16

  DOI: 10.12915/pe.2014.06.3

 • T. Tarczewski, prof. dr hab. inż. Grzesiak Lech M., A. Wawrzak, K. Karwowski, K. Erwiński,
  Układ laboratoryjny napędu z silnikiem PMSM sterowanym z kształtującego napięcie ciągłe 3-poziomowego falownika napięcia typu NPC
  Przegl. Elektrotech. *6* (2014); 166 - 171

  DOI: 10.12915/pe.2014.06.31

 • T. Tarczewski, prof. dr hab. inż. Lech M. Grzesiak, A. Wawrzak, K. Karwowski, K. Erwiński,
  A state-space approach for control of NPC type 3-level sine wave inverter used in FOC PMSM drive
  Bull. Pol. Ac.: Tech. *62* (2014); 439 - 448

  DOI: 10.2478/bpasts-2014-0046

2013
 • K. Erwiński, M. Paprocki, L. M. Grzesiak, K. Karwowski, A. Wawrzak,
  Application of Ethernet Powerlink for Communication in a Linux RTAI Open CNC system
  IEEE Trans. Ind. Electron. *60 (2)* (2013); 628 - 636

  DOI: 10.1109/TIE.2012.2206348

2012
 • M. Paprocki, K. Erwiński, L. Grzesiak,
  Minimalizacja błędów nadążania w wieloosiowych maszynach CNC poprzez zastosowanie sterowania predykcyjnego z neuronowym modelem obiektu regulacji
  Przegl. Elektrotech. *R. 88 NR 4b/2012* (2012); 169 - 174

2010
 • L. Grzesiak, K. Erwiński, M. Paprocki,
  Implementacja sieci neuronowej MLP FPNN w strukturze układu programowalnego FPGA
  Przegl. Elektrotech. *R. 86 NR 8/2010* (2010); 217 - 223

 • M. Zieliński, K. Erwiński, M. Paprocki,
  Linux RTAI Real Time Operating System in multiaxle machine control systems
  Zeszyty Naukowe WSG *9* (2010); 39 - 52