Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • L. Wydźgowski, Ł. Niewiara, T. Tarczewski, prof. dr hab. inż. Grzesiak Lech M.,
  DC-DC power converter with Gallium Nitride Gate Injection Transistors (2017); p.1 - p.8

2016
 • S. Grzelak, L. Wydźgowski, J. Czoków, D. Chaberski, M. Zieliński,
  High precision ∆ E effect measurement with the use of ultrasonic-wave-time-of-flight method
  Przegl. Elektrotech. *Vol 2016, No 11 * (2016); 83 - 86

2015
 • L. Wydźgowski,
  Sieć bezprzewodowa do zastosowań w automatyce budynkowej
  Przegl. Elektrotech. *NR 9/2015* (2015); 204 - 207

2012
 • L. Wydźgowski, Chilewski Marek,
  Turbiny wiatrowe małej mocy do zastosowań w obszarach zurbanizowanych
  Wiadomości Elektrotechniczne * 2012/9 * (2012); 42 - 44

  DOI: ISSN 0043-5112

2010
 • L. Wydźgowski, M. Zieliński, C. Mikowsk,
  Indukcyjny czujnik prądu w technologii PCB_
  Pom. Auto. Kontr. *9/2010* (2010); 1016 - 1019

2009
 • M. Zieliński, M. Kowalski, R. Frankowski, D. Chaberski, S. Grzelak, L. Wydźgowski,
  Accumulated jitter measurement of standard clock oscillators
  Metrol. Measur. Syst. *XVI (2009) Nr 2* (2009); 259 - 266

2008
 • L. Wydźgowski, Ł. Zaworski, M. Zieliński,
  Indukcyjny czujnik prądu do zastosowań w pomiarach energii elektrycznej
  Pom. Auto. Kontr. *06/2008* (2008); 395 - 398

 • Ł. Zaworski, L. Wydźgowski, J. Czoków,
  Układ scalony do pomiaru czasu w przepływomierzu ultradźwiękowym
  Pom. Auto. Kontr. *6/2008* (2008); 383 - 385

2007
 • L. Wydźgowski,
  Inductive current sensor
  Pom. Auto. Kontr. *Vol. 53, nr 9bis/200* (2007); 673 - 675

 • S. Grzelak, D. Chaberski, M. Zieliński, L. Wydźgowski,
  Badanie fluktuacji czasu ustalania przerzutnika
  Pom. Auto. Kontr. *53 9/2007* (2007); 695 - 697

2006
 • L. Wydźgowski,
  Current measurement using printed circuit board coil
  Proc. SPIE *6159* (2006); 61591Z-1 -