Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2015
  • G. Kowzan, Magdalena Paradowska, M. Zaborowski, M. Borkowski, P. Ablewski, S. Wójtewicz, K. Stec, T. Robaczewski, D. Lisak, R. Trawiński, P. Masłowski,
    Broadband CO2 measurements with a VIPA spectrometer in the near-infrared
    Photonics Lett. Poland *7* (2015); 78 - 80

    DOI: 10.4302/plp.2015.3.08