Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2016
 • S. Grzelak, L. Wydźgowski, J. Czoków, D. Chaberski, M. Zieliński,
  High precision ∆ E effect measurement with the use of ultrasonic-wave-time-of-flight method
  Przegl. Elektrotech. *Vol 2016, No 11 * (2016); 83 - 86

2014
 • S. Grzelak, J. Czoków, M. Kowalski, M. Zieliński,
  ULTRASONIC FLOW MEASUREMENT WITH HIGH RESOLUTION
  Metrol. Measur. Syst. *XXI* (2014); 305 - 316

  DOI: 10.2478/mms-2014-0026

 • S. Grzelak, M. Kowalski, J. Czoków, M. Zieliński,
  HIGH RESOLUTION TIME-INTERVAL MEASUREMENT SYSTEMS APPLIED TO FLOW MEASUREMENT
  Metrol. Measur. Syst. *XXI* (2014); 77 - 84

  DOI: 10.2478/mms-2014-0008

2010
 • J. Czoków,
  Metoda autonomicznej korekcji błędu nieliniowości przetwornika czas-cyfra opartego na różnicowej linii opóźniającej
  Pom. Auto. Kontr. *10/2010* (2010); 1205 - 1208

2009
 • J. Czoków, Ł. Zaworski,
  Metoda kalibracji noniuszowej linii opóźniającej (2009)

2008
 • Ł. Zaworski, L. Wydźgowski, J. Czoków,
  Układ scalony do pomiaru czasu w przepływomierzu ultradźwiękowym
  Pom. Auto. Kontr. *6/2008* (2008); 383 - 385