Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2012
 • W. Duch, W. Nowak, J. Meller, G. Osiński, K. Dobosz, Dariusz Mikołajewski , Grzegorz M. Wójcik,
  Computational Approach to Understanding Autism Spectrum Disorders
  Computer Science *13 * (2012); 47 - 61

  DOI: 10.7494/csci.2012.13.2.47

2011
 • R. Adamczak, Pillardy Jarosław, Vallat Brinda, J. Meller,
  Fast Geometric Consensus Approach for Protein Model Quality Assessment
  J. Comput. Biol. *18* (2011); 1807 - 1818

  DOI: 10.1089/cmb.2010.0170

 • Phatak M, R. Adamczak, Cao B, J. Meller,
  Solvent and Lipid Accessibility Prediction as a Basis for Model Quality Assessment in Soluble and Membrane Proteins
  Curr. Protein Pept. Sci. *12(6)* (2011); 563 - 573

2010
 • Karthikeyan Swaminathan, R. Adamczak, Aleksey Porollo, J. Meller,
  Enhanced prediction of conformational flexibility and phosphorylation in proteins.
  Adv. Exp. Med. Biol. *680* (2010); 307 - 319