Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Nagrody Ministra dla młodych naukowców z naszego Wydziału

Dr Agata Karska i dr Piotr Wcisło zostali nagrodzeni w ministerialnym konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. O stypendia naukowe w XII edycji przedsięwzięcia walczyło 1159 kandydatów; nagrody otrzymało 209 osób, w tym 6 z UMK.

 

wcislo_karska.jpg