Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Sukcesy naszych studentów

Piotr Gładysz, student fizyki (stopień 2), otrzymał pierwszą nagrodę za swoje wystąpienie pt. „Układ dwupoziomowy w oddziaływaniu ze światłem” podczas 16. Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków we Wrocławiu (17-19 listopada 2017 r.). http://migacz.edu.pl/osknf/

Krzysztof Lisiecki, student astronomii (stopień 1), otrzymał nagrodę za najciekawszy referat na Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych w Warszawie (16-19 listopada 2017r.) http://www.astrouw.edu.pl/knastr/ksakn-2017/

Gratulujemy!

Nagrodzone wystąpienia naszych studentów: http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/19311