Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Ossowskiego

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 24 stycznia 2018 r. o godzinie 12:00 w sali audytoryjnej COK w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Ossowskiego.

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Badanie właściwości fizycznych biologicznych ośrodków rozpraszających z wykorzystaniem spektralnej mikroskopii fazowej”

Promotor:
Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Recenzenci:
Dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, prof. PG (Politechnika Gdańska),
Dr hab. Inż. Tomasz Kozacki, prof. PW (Politechnika Warszawska)

Rozprawa wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Instytutu Fizyki UMK oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie: https://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/19118.