Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Studenci I roku

Informuję, że odbiór legitymacji i podpisywanie ślubowań będą możliwe w poniedziałek 2.10.2017 r., po uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2017/18 na WFAiIS oraz w dniach: 3-4.10.2017 r. w godz 8-15, dziekanat pok. 352.