Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Kierunki Astronomia, Fizyka i Fizyka Techniczna wysoko w rankingach Perspektyw

Kolejny raz kierunki prowadzone na naszym Wydziale stanęły na podium w Rankingu Kierunków Studiów 2017 przygotowanym przez portal Prespektywy - nasza fizyka ma 3. miejsce! Podobnie kierunek astronomia. KIlka dni temu na tym samym miejscu znalazła się fizyka techniczna. Szczegółowe informacje znajdują się w raporcie na stronie Perspektyw. Warto dodać, że Informatyka Stosowana ulokowała sie także na wysokim, bo 6. miejscu.