Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Stypendia dla finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego przedłuża do 14 lipca termin składania wniosków o stypendia dla tegorocznych maturzystów, którzy chcą studiować na WFAiIS w Toruniu. Do zdobycia są 4 stypendia ufundowane przez Fundację oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA. Szczegóły na stronie internetowej FAJ.