Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Dr Piotr Wcisło laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów

Dr Piotr Wcisło otrzymał nagrodę przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską: "Molecular collisions and shapes of optical resonances" wykonaną pod kierunkiem prof. Romana Ciuryło. 

Więcej informacji i lista nagrodzonych znajduje się na stronie http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera. Gratulujemy!