Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Stypendium START FNP dla naszego pracownika

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 24. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się dr Katharina Boguslawski z Instytutu Fizyki UMK. Gratulujemy!


fot. Andrzej Romański