Kolokwium Czwartkowe

W dniu 30.11.2017 r. o godz. 12:30 w sali audytoryjnej COK Instytutu Fizyki UMK dr Paweł Neumann (Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych) wygłosi wykład pt.: "Uwarunkowania wyboru strategii w grze rynkowej - od rozkładu dochodów do elastyczności popytu".

Streszczenie:

Przedmiotem wykładu jest przedstawienie wniosków/spostrzeżeń/odkryć związanych z badaniami i eksperymentami realizowanymi w obszarach:

  • segmentacji rynku produktów szybkorotujących (FMCG – fast-moving consumer goods),
  • elastyczności popytu - która jest miarą względnej zmiany wielkości popytu, wywołanej względną zmianą określonego czynnika wpływającego na popyt,
  • asymetryczności substytucji - to taki przypadek, w którym zachodzi substytucyjność (zastępowalność) tylko w jedną stronę, tj. określony produkt wywiera presję konkurencyjną na produkt drugi, jednak odwrotna zależność już nie występuje.

Wskazane obszary mają wpływ na wynik gry rynkowej. W dłuższej perspektywie czasu, gracze opierający strategie na wnioskach z analiz dotyczących wskazanych wyżej obszarów uzyskują trwałe przewagi nad pozostałymi graczami/uczestnikami rynku, koncentracja rynku rośnie, w wyniku której dochodzi do trwałego wyeliminowania z gry tych graczy (niekoniecznie najsłabszych), którzy nie identyfikują poprawnie reguł gry rynkowej.

Gra – coś, co składa się ze zbioru reguł, zbioru co najmniej dwóch graczy, z których każdy dysponuje pewnym zbiorem strategii, oraz możliwymi wynikami na skutek podjętych decyzji (postępowania).

Strategia – określone działanie/decyzja, które podejmuje gracz w ramach gry, zgodnie z jej regułami. Dokonanie nieodwołalnego wyboru strategii przez wszystkich graczy określa wynik gry.

Gra rynkowa to gra iteracyjna, w której mamy do czynienia z niepełną informacją i której działania podejmowane są przez rywali jednocześnie. Brak pełnej informacji wpływa tak na zachowania graczy jak również logikę podejmowanych decyzji.

Organizatorem wykładu jest Instytut Fizyki UMK w Toruniu.