Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Stypendium Ministra 2015/16

Pani Karolina Sędziak, studentka ostatniego roku fizyki otrzymała na rok akademicki 2015/16 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.