Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Wylogowanie z bazy

Aby zakończyć pracę w aplikacji należy kliknąć "opcje" w prawym górnym rogu ekranu i "wyloguj" lub bezpośrednio napis w prawym górnym rogu : " wyloguj"