Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Po co nam Centrum Optyki Kwantowej?

na pytanie odpowiadają profesorowie Włodzimierz Jaskólski, Stanisław Chwirot, Konrad Banaszek, Andrzej Tretyn, Andrzej Jamiołkowski