Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Przedstawiciele studentów i doktorantów w Radzie Wydziału

Przedstawicielem doktorantów jest  mgr Łukasz Niewiara

Przedstawiciele studentów:

  1. Mateusz Schalau
  2. Jarosław Stephan
  3. Patryk Krzywdziński
  4. Łukasz Rabiec
  5. Radosław Śliwiński