Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Zarządzenie JM Rektora w sprawie adresów służbowych e-mail

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 144 Rektora UMK z dnia 19 października 2009 r. w sprawie korzystania w celach służbowych z adresów służbowych e-mail, wszyscy pracownicy UMK zostają zobowiązani do korzystania podczas prowadzenia korespondencji służbowej wyłącznie ze służbowych adresów e-mail. Poczta wysłana z adresu innego niż uniwersytecki spowoduje zignorowanie jej przez odbiorcę.

Dziekanat WFAiIS