Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Spotkanie międzynarodowej grupy "Scintillation"

13 października w Instytucie Fizyki UMK odbyło się spotkanie grupy roboczej WG2 „Scintillation” akcji Fast Advanced Scintillator Timing (FAST).

Radioteleskop w kosmicznej sieci

Kilka dni temu 32-metrowy radioteleskop Centrum Astronomii UMK w Piwnicach uczestniczył w gigantycznym projekcie Space-VLBI (ang. Very Long Baseline Interferometry – interferometria wielkobazowa). Oprócz rosyjskiego radiowego obserwatorium kosmicznego Spektr-R i naszego radioteleskopu brało w nim udział aż 39 innych rozmieszczonych na całej kuli ziemskiej. Dodatkowo w skład sieci naziemnej wchodzi mniejszy system Very Large Array złożony z 27 anten parabolicznych każda o średnicy 25 metrów. Łącznie obserwację tę prowadziło wspólnie ponad 60 radioteleskopów. Był to jeden z największych w historii eksperymentów obserwacyjnych VLBI.

Konkurs na stanowisko asystenta dla studenta

Dr Piotr Kolenderski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dla studenta pierwszego lub drugiego stopnia fizyki, fizyki technicznej lub automatyki i robotyki. Praca obejmie przeprowadzenie doświadczenia z zakresu optyki w Krajowym Laboratorium FAMO.

Uwagi do projektu Ustawy 2.0

Zachęcamy do zapoznania się z uwagami dotyczącymi zaproponowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ustawy 2.0 i przygotowanymi przez prof. dr hab. Marię Lewicką z Wydziału Humanistycznego UMK, Dziekana WFAiIS - prof. dr hab. Włodzimierza Jaskólskiego, Dyrektora Instytutu Fizyki - prof. dr hab. Ireneusza Grabowskiego oraz Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji - dr Agatę Karską. Z projektem ustawy można zapoznać się na stronie http://konstytucjadlanauki.gov.pl.

Zaproszenie na II Szkolne Forum Badaczy do GiLA

12 października br. odbędzie się już drugie Szkolne Forum Badaczy w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich pracowników i studentów WFAiIS - prezentacje prac uczniowskich rozpoczną się o godz. 14:00. W przyszłym roku część projektów uczniowskich będzie najprawdopodobniej realizowana na naszym Wydziale.