Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Prof. Piotr Targowski we Wspólnej Inicjatywie Programowej

Prof. dr hab. Piotr Targowski został wybrany do Komitetu Naukowego Wspólnej Inicjatywy Programowej: ,,Dziedzictwo kultury i zmiana globalna: nowe wyzwanie dla Europy" (Scientific Committee Joint Programming lnitiative: Cultural Heritage – a challenge for Europe: JPI CH) na kadencję 2017-2018.

Prestiżowe stypendium w Japonii

Dr Piotr Morzyński, współtwórca optycznego zegara atomowego, otrzymał prestiżowe stypendium JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan przyznawane przez Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

Pracownicy Wydziału na tropie ciemnej materii

Naukowcy z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) przeprowadzili pionierski eksperyment, wykorzystując optyczny zegar atomowy do poszukiwania ciemnej materii. Wyniki badań ukazały się właśnie na łamach prestiżowego „Nature Astronomy”.

Team-Tech FNP

Dr hab. Maciej Szkulmowski w konsorcjum z wydziałową spółką spin-out AM2M (dr Anna Szkulmowska) zdobył finansowanie z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na projekt badawczo-rozwojowy pn. FreezeEye.

Stypendia MNiSW dla studentów i doktoranta

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016/2017 otrzymało troje studentów WFAiIS: lic. Marta Dziełak (z astronomii II stopnia), lic. Igor Kantorski i lic.