Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Bieżące ogłoszenia

Nabór na wyjazdy zagraniczne w programie Erasmus+

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą wyjazdów na uczelnie zagraniczne w ramach programu mobilności Erasmus +. Oferta dotyczy zarówno studentów, jak i doktorantów.

Erasmus+: Program wymiany studentów i doktorantów (Student Mobility)

rekrutacja na wyjazdy na studia 2018/2019
trwa do 9 listopada 2018

Miejsca:

Warunki:

Więcej informacji o programie Erasmus+:  https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/

Oprócz możliwości studiowania, Erasmus+ oferuje także możliwość odbycia trzymiesięcznych (maksymalnie) praktyk. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły. Studenci i doktoranci powinni sami wyszukać sobie partnera. Jest możliwość odbycia praktyki na wyższej uczelni, ale także w firmach. Więcej informacji na stronie: 
https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-praktyki/adresy/

Za program Erasmus+ odpowiada na naszym Wydziale dr hab. Jacek Zakrzewski, Pełnomocnik Dziekana ds. mobilności,
zakrzew@fizyka.umk.pl, tel: 3220, pokój 260 (Zakład Fizyki Stosowanej)

Pytania można także kierować do pani mgr Marty Błaszczyk z Biura Programów Międzynarodowych, tel.: 56 611-2246, e-mail: martaslo@umk.pl