Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Licencja Azure for Education

Oprogramowanie Microsoft w ramach programu Azure for Education

Dawny program Microsoft “Imagine” zmienił się w “Azure for Education”.
W Azure nie ma pełnego pakietu Office (nie ma Worda, nie ma Powerpointa, nie ma Excela). Dostęp do oprogramowania firmy Microsoft jest możliwy dla studentów, doktorantów i pracowników Wydziału poprzez stronę:
Azure for Education

Więcej o Azure for Education

Bardziej szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na typowe pytania znajdą państwo tutaj.


Rejestracja w programie

W celu rejestracji na tej stronie użyć adresu innego niż z domeny fizyka.umk.pl, np. adresu prywatnego (np. gmail). Następnie należy podać (dodać) swój adres z domeny @fizyka.umk.pl w celu weryfikacji tzw. “statusu studenta”.
Po udanym wykonaniu tychże czynności POWINNA pojawić się opcja “Oprogramowanie” z dostępnymi licencjami do samodzielnej instalacji.

Alternatywny sposób skorzystania z Azure Dev Tools for Teaching polega na zapisaniu się wpierw do uniwersyteckiej subskrypcji Office 365 (więcej informacji na stronie UCI).
Przydzielane jest wówczas ,,wirtualne” konto Microsoft o nazwie np. uzytkownik@o365.doktorant.umk.pl.

Po aktywacji można wtedy takim kontem zalogować się do Azure i wtedy dostęp jest automatycznie aktywowany, bez konieczności podawania służbowego adresu e-mail.


Podstawowe zasady korzystania z oprogramowania:

  • z oprogramowania mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy dydaktyczni Wydziału
  • oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych (dydaktycznych i naukowych)
  • oprogramowanie może być instalowane także na komputerze osobistym (domowym) pracownika lub studenta
  • studenci mogą pobierać oprogramowanie pod warunkiem posiadania ważnej rejestracji i uczęszczania na co najmniej jeden przedmiot dający jednostki dydaktyczne
  • studenci mogą korzystać z wcześniej zainstalowanego w ramach programu Imagine oprogramowania także po zakończeniu studiów – pod warunkiem, że oprogramowanie to wykorzystywane jest dla celów dydaktycznych i naukowych, nie związanych z pracą zarobkową
  • z oprogramowania nie wolno korzystać dla celów komercyjnych, a w szczególności
    • do tworzenia oprogramowania w celach komercyjnych
    • do celów związanych z administracją Wydziału

Administrator programu

dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK
e-mail: mzielin@fizyka.umk.pl