Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Licencja Microsoft Imagine

Oprogramowanie Microsoft w ramach programu Imagine (dawne DreamSpark Premium)

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu bierze udział w programie Microsoft Imagine. W ramach tego programu studenci i pracownicy Wydziału mogą uzyskać dostęp do większości produktów firmy Microsoft (wyjątkami są m.in. Office, gry).


Podstawowe zasady korzystania z oprogramowania:

 • z oprogramowania mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy dydaktyczni Wydziału
 • oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych (dydaktycznych i naukowych)
 • oprogramowanie może być instalowane także na komputerze osobistym (domowym) pracownika lub studenta
 • studenci mogą pobierać oprogramowanie pod warunkiem posiadania ważnej rejestracji i uczęszczania na co najmniej jeden przedmiot dający jednostki dydaktyczne
 • studenci mogą korzystać z wcześniej zainstalowanego w ramach programu Imagine oprogramowania także po zakończeniu studiów – pod warunkiem, że oprogramowanie to wykorzystywane jest dla celów dydaktycznych i naukowych, nie związanych z pracą zarobkową
 • z oprogramowania nie wolno korzystać dla celów komercyjnych, a w szczególności
  • do tworzenia oprogramowania w celach komercyjnych
  • do celów związanych z administracją Wydziału

Więcej o ELMS

Bardziej szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na typowe pytania znajdą państwo tutaj.


Jak można uzyskać nośniki i klucze

 1. Drogą elektroniczną – z  elektronicznego systemu zarządzania licencjami (ELMS). Każdy pracownik i student  powinien był otrzymać pocztą elektroniczną informację zawierającą nazwę użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do stron serwisu i ściągnięcie wybranych pakietów oprogramowania przez Internet. Poczta będzie wysyłana na adres na serwerze zgodny z informacją w USOS, a więc w razie wątpliwości studenci powinni sprawdzić pocztę zarówno na serwerze stud.umk.pl, jak i fizyka.umk.pl. Klucze umożliwiające instalację zostaną wyświetlone podczas ściągania plików lub przesłane pocztą elektroniczną./li>
 2. Dodatkowe klucze aktywacyjne są możliwe do uzyskania tylko od administratora systemu i są dostępne jedynie dla pracowników i doktorantów, jednakże poza systemem ELMS.

Administrator programu

dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK
e-mail: mzielin@fizyka.umk.pl