Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauk Fizycznych

Studia doktoranckie są czteroletnimi studiami trzeciego stopnia. Są związane z prowadzeniem badań naukowych. Dają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii, biofizyki lub fizyki. Są to studia indywidualne. Każdy student ma swojego opiekuna naukowego. Kandydaci muszą ukończyć wcześniej studia magisterskie lub być beneficjentami “Diamentowego grantu”.

Zasady rekrutacji dostępne są w Internetowym systemie rekrutacyjnym UMK. Z oferty na właściwy rok akademicki należy wybrać Studia III stopnia a następnie zakres astronomii, biofizyki i fizyki.

Obowiązuje internetowa rejestracja kandydatów.

Plany i programy studiów:

Kierownik ISDNF:
dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska
konsultacje: wtorek 10.00 – 11.00, w dziekanacie; tel.: +48 56 611 3035; email: magda@astro.umk.pl

Informacje dla doktorantów