Department of Quantum Physics / Research

2021
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Zieliński MichałKwantowa elektronika na pojedynczych atomach. Atomistyczne obliczenia własności nanostruktur krzemowych domieszkowanych fosforem
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4115-F
dr Słowik Karolina Grafenowe Plazmony Powierzchniowe dla Sterowalnej Kwantowej Elektrodynamiki
(Beethoven 2)
Grant NCN
4221-F
dr Bogusławska KatarzynaNowe metody opisu korelacji elektronowej dla chemii atomów ciężkich
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4110-F
2020
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Zieliński MichałKwantowa elektronika na pojedynczych atomach. Atomistyczne obliczenia własności nanostruktur krzemowych domieszkowanych fosforem
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4115-F
dr Słowik Karolina Grafenowe Plazmony Powierzchniowe dla Sterowalnej Kwantowej Elektrodynamiki
(Beethoven 2)
Grant NCN
4221-F
dr Śmiga SzymonRozwój dokładnych, zależnych od gęstości funkcjonałów i potencjałów energii kinetycznej z wykorzystaniem metod
(SONATA 11 (DEC-2016/21/D/ST4/00903))
Grant NCN
4151-F
dr Bogusławska KatarzynaNowe metody opisu korelacji elektronowej dla chemii atomów ciężkich
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4110-F
2019
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Stanke MonikaEfekty relatywistyczne i kwantowo-elektrodynamiczne w wysokiej precyzji obliczeniach energii rowibracyjnych małych molekuł wodoru i izotopów wodoru
(Sonata Bis 3)
Grant NCN
4024-F
dr hab. Zieliński MichałKwantowa elektronika na pojedynczych atomach. Atomistyczne obliczenia własności nanostruktur krzemowych domieszkowanych fosforem
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4115-F
dr Słowik Karolina Grafenowe Plazmony Powierzchniowe dla Sterowalnej Kwantowej Elektrodynamiki
(Beethoven 2)
Grant NCN
4221-F
dr Śmiga SzymonRozwój dokładnych, zależnych od gęstości funkcjonałów i potencjałów energii kinetycznej z wykorzystaniem metod
(SONATA 11 (DEC-2016/21/D/ST4/00903))
Grant NCN
4151-F
dr Bogusławska KatarzynaNowe metody opisu korelacji elektronowej dla chemii atomów ciężkich
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4110-F
2018
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Kobus Jacek Rozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnej Działalność statutowa
115
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie światła z układami atomowymi w obecności ubierających pól larerowych lub nanostruktur metalicznych i dielektrycznychDziałalność statutowa
172
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych, półprzewodnikowych i węglowych układów wieloelektronowychDziałalność statutowa
114
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod opisujących efekty korelacji elektronowej w układach atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
119
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Matulewski JacekSystem do wzrokowego wprowadzania tekstu. Rozwój platformy GCAF i języka GIML
(Inkubator Innowacyjności+)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
dr hab. Matulewski JacekGra miejska jako element terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
(Inkubator Innowacyjności+)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
8/InIn+/2017
dr hab. Stanke MonikaEfekty relatywistyczne i kwantowo-elektrodynamiczne w wysokiej precyzji obliczeniach energii rowibracyjnych małych molekuł wodoru i izotopów wodoru
(Sonata Bis 3)
Grant NCN
4024-F
dr Słowik KarolinaLight-matter-interactions in nanooptical systems beyond dipole approximation
(Program wykonawczy z DAAD)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
dr hab. Zieliński MichałKwantowa elektronika na pojedynczych atomach. Atomistyczne obliczenia własności nanostruktur krzemowych domieszkowanych fosforem
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4115-F
dr hab. Żuchowski PiotrOddziaływania molekuł o niesparowanych elektronach, pękających wiązaniach i wzbudzonych - rozszerzenia otwartopowłokowego rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii
(Opus 10)
Grant NCN
4135-F
dr Słowik Karolina Grafenowe Plazmony Powierzchniowe dla Sterowalnej Kwantowej Elektrodynamiki
(Beethoven 2)
Grant NCN
4221-F
dr Słowik KarolinaHigh enhancement and Interference of Molecular Transitions (Nanoantennas for higher-multipole light-matter coupling (HEIMaT)
(HOMING)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/13/16
dr Śmiga SzymonRozwój dokładnych, zależnych od gęstości funkcjonałów i potencjałów energii kinetycznej z wykorzystaniem metod
(SONATA 11 (DEC-2016/21/D/ST4/00903))
Grant NCN
4151-F
dr Bogusławska KatarzynaNowe metody opisu korelacji elektronowej dla chemii atomów ciężkich
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4110-F
dr Bogusławska KatarzynaBreaking the curse of dimension in heavy-element chemistry
(Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-EF))
Grant europejski
2017
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Kobus Jacek Rozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnej Działalność statutowa
115
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie światła z układami atomowymi w obecności ubierających pól larerowych lub nanostruktur metalicznych i dielektrycznychDziałalność statutowa
172
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych, półprzewodnikowych i węglowych układów wieloelektronowychDziałalność statutowa
114
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod opisujących efekty korelacji elektronowej w układach atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
119
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Matulewski JacekSystem do wzrokowego wprowadzania tekstu. Rozwój platformy GCAF i języka GIML
(Inkubator Innowacyjności+)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
dr hab. Matulewski JacekGra miejska jako element terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
(Inkubator Innowacyjności+)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
8/InIn+/2017
dr hab. Stanke MonikaEfekty relatywistyczne i kwantowo-elektrodynamiczne w wysokiej precyzji obliczeniach energii rowibracyjnych małych molekuł wodoru i izotopów wodoru
(Sonata Bis 3)
Grant NCN
4024-F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie nowych, poprawnych funkcjonałów korelacyjno-wymiennych metody funkcjonałów gęstości (DFT) w oparciu o metody typu ab initio
(Opus 6)
Grant NCN
4031-F
dr hab. Żuchowski PiotrUltrazimne mieszaniny gazów Hg i Rb
(Opus 4)
Grant NCN
980-F
dr Słowik KarolinaLight-matter-interactions in nanooptical systems beyond dipole approximation
(Program wykonawczy z DAAD)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
dr hab. Zieliński MichałKwantowa elektronika na pojedynczych atomach. Atomistyczne obliczenia własności nanostruktur krzemowych domieszkowanych fosforem
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4115-F
dr hab. Żuchowski PiotrOddziaływania molekuł o niesparowanych elektronach, pękających wiązaniach i wzbudzonych - rozszerzenia otwartopowłokowego rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii
(Opus 10)
Grant NCN
4135-F
dr Słowik KarolinaHigh enhancement and Interference of Molecular Transitions (Nanoantennas for higher-multipole light-matter coupling (HEIMaT)
(HOMING)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/13/16
dr Śmiga SzymonRozwój dokładnych, zależnych od gęstości funkcjonałów i potencjałów energii kinetycznej z wykorzystaniem metod
(SONATA 11 (DEC-2016/21/D/ST4/00903))
Grant NCN
4151-F
dr Bogusławska KatarzynaStypendium START - Fundacja na rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
dr Bogusławska KatarzynaNowe metody opisu korelacji elektronowej dla chemii atomów ciężkich
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4110-F
dr Bogusławska KatarzynaBreaking the curse of dimension in heavy-element chemistry
(Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-EF))
Grant europejski
2016
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Kobus Jacek Rozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnej Działalność statutowa
115
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych, półprzewodnikowych i węglowych układów wieloelektronowych – . IXDziałalność statutowa
114
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie impulsów światła z ośrodkiem atomowymDziałalność statutowa
172
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod opisujących efekty korelacji elektronowej w układach atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
119
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Kobus JacekZdalny nadzór i rejestracja przebiegu eksperymentów przeprowadzanych w laboratoriach Instytutu Fizyki UMK oraz KL FAMO
(dotacja celowa)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
dr hab. Stanke MonikaEfekty relatywistyczne i kwantowo-elektrodynamiczne w wysokiej precyzji obliczeniach energii rowibracyjnych małych molekuł wodoru i izotopów wodoru
(Sonata Bis 3)
Grant NCN
4024-F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie nowych, poprawnych funkcjonałów korelacyjno-wymiennych metody funkcjonałów gęstości (DFT) w oparciu o metody typu ab initio
(Opus 6)
Grant NCN
4031-F
dr hab. Żuchowski PiotrUltrazimne mieszaniny gazów Hg i Rb
(Opus 4)
Grant NCN
980-F
dr hab. Zieliński MichałKwantowa elektronika na pojedynczych atomach. Atomistyczne obliczenia własności nanostruktur krzemowych domieszkowanych fosforem
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4115-F
dr hab. Żuchowski PiotrOddziaływania molekuł o niesparowanych elektronach, pękających wiązaniach i wzbudzonych - rozszerzenia otwartopowłokowego rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii
(Opus 10)
Grant NCN
4135-F
dr Słowik KarolinaHigh enhancement and Interference of Molecular Transitions (Nanoantennas for higher-multipole light-matter coupling (HEIMaT)
(HOMING)
Program Fundacji Nauki Polskiej
921/13/16
dr Bogusławska KatarzynaStypendium START - Fundacja na rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
dr Bogusławska KatarzynaNowe metody opisu korelacji elektronowej dla chemii atomów ciężkich
(Sonata Bis 5)
Grant NCN
4110-F
mgr Buksztel AdamOpracowanie i implementacja nowych, hybrydowych funkcjonałów wymienno-korelacyjnych w teorii funkcjonałów gęstości (DFT)
(Etiuda 3)
Grant NCN
--
dr Bogusławska KatarzynaBreaking the curse of dimension in heavy-element chemistry
(Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-EF))
Grant europejski
2015
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych, półprzewodnikowych i węglowych układów wieloelektronowych – . VIIIDziałalność statutowa
114
prof. dr hab. Makowski AdamAnaliza wybranych własności układów niskowymiarowychDziałalność statutowa
126
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie impulsów światła z ośrodkiem atomowymDziałalność statutowa
172
dr hab. Kobus Jacek Rozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnej Działalność statutowa
115
dr hab. Iwaniszewski JanStochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
113
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod opisujących efekty korelacji elektronowej w układach atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
119
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Matulewski JacekGry matematyczne jako metoda pokonywania deficytów poznawczych w dyskalkulii
(Projekt MEN )
Inny
dr hab. Matulewski JacekGry matematyczne jako metoda pokonywania deficytów poznawczych w dyskalkulii
(Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami - Uniwersytet Młodych Wynalazców)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
dr hab. Kobus JacekZdalny nadzór i rejestracja przebiegu eksperymentów przeprowadzanych w laboratoriach Instytutu Fizyki UMK oraz KL FAMO
(dotacja celowa)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie nowych metod opisu struktury materii w skali nano
(POLONIUM )
Dwustronna umowa rządowa
n
dr hab. Stanke MonikaEfekty relatywistyczne i kwantowo-elektrodynamiczne w wysokiej precyzji obliczeniach energii rowibracyjnych małych molekuł wodoru i izotopów wodoru
(Sonata Bis 3)
Grant NCN
4024-F
dr Pelc MartaWłaściwości elektryczne dwuwymiarowych materiałów o strukturze heksagonalnej: grafen i azotek boru
(Mobilność Plus 2)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie nowych, poprawnych funkcjonałów korelacyjno-wymiennych metody funkcjonałów gęstości (DFT) w oparciu o metody typu ab initio
(Opus 6)
Grant NCN
4031-F
dr Słowik Karolinagrant konferencyjny Central European Workshops on Quantum Optics
(Central European Workshops on Quantum Optics 2015)
Stypendia konferencyjne
dr Słowik KarolinaNanoanteny do generacji nieklasycznych stanów światła
(stypendium w ramach projektu WZROST)
Inny
dr hab. Żuchowski PiotrUltrazimne mieszaniny gazów Hg i Rb
(Opus 4)
Grant NCN
980-F
dr hab. Zieliński MichałWpływ nanodeformacji na właściwości kompleksów ekscytonowych w półprzewodnikowych kropkach kwantowych
(Sonata 1)
Grant NCN
778-F
dr hab. Zieliński MichałObliczenia własności ekscytonowych kropek kwantowych definiowanych fazą krystaliczną w drucie kwantowym
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
965-F
dr Śmiga SzymonOpracowanie nowych metod w ramach teorii funkcjonałów gęstości (DFT),
(Stypendium WZROST)
Inny
mgr Buksztel AdamOpracowanie i implementacja nowych, hybrydowych funkcjonałów wymienno-korelacyjnych w teorii funkcjonałów gęstości (DFT)
(Etiuda 3)
Grant NCN
--
2014
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Iwaniszewski JanStochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
113
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie impulsów światła z ośrodkiem atomowymDziałalność statutowa
172
prof. dr hab. Makowski AdamAnaliza wybranych własności układów niskowymiarowychDziałalność statutowa
126
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych układów wieloelektronowych – modelowych, półprzewodnikowych, węglowych i biologicznych. VIIDziałalność statutowa
114
dr hab. Kobus Jacek Rozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnej Działalność statutowa
115
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod opisujących efekty korelacji elektronowej w układach atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
119
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Matulewski JacekGry matematyczne jako metoda pokonywania deficytów poznawczych w dyskalkulii
(Projekt MEN )
Inny
dr hab. Matulewski JacekGry matematyczne jako metoda pokonywania deficytów poznawczych w dyskalkulii
(Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami - Uniwersytet Młodych Wynalazców)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzStany zlokalizowane w strukturach grafenowych. Rola oddziaływań elektronowych
(Opus 2)
Grant NCN
926-F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie nowych metod opisu struktury materii w skali nano
(POLONIUM )
Dwustronna umowa rządowa
n
dr hab. Stanke MonikaEfekty relatywistyczne i kwantowo-elektrodynamiczne w wysokiej precyzji obliczeniach energii rowibracyjnych małych molekuł wodoru i izotopów wodoru
(Sonata Bis 3)
Grant NCN
4024-F
dr Kędziorski AndrzejTeoretyczny opis uczulonej luminescencji organicznych chelatów skoordynowanych z jonami lantanowców
(KBN 36)
Granty MNiSW
609-F
dr Pelc MartaWłaściwości elektryczne dwuwymiarowych materiałów o strukturze heksagonalnej: grafen i azotek boru
(Mobilność Plus 2)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie nowych, poprawnych funkcjonałów korelacyjno-wymiennych metody funkcjonałów gęstości (DFT) w oparciu o metody typu ab initio
(Opus 6)
Grant NCN
4031-F
dr Korociński JakubBadanie propagacji impulsów laserowych w ośrodkach atomowych w warunkach elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystościDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1626-F
dr Śmiga SzymonEfektywny opis korelacji elektronowej w funkcjonałach wymienno-korelacyjnych, w Teorii Funkcjonałów Gęstości
( zakończenie przewodu doktorskiego)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1614-F
dr hab. Żuchowski PiotrUltrazimne mieszaniny gazów Hg i Rb
(Opus 4)
Grant NCN
980-F
dr Śmiga SzymonZależne od gęstości funkcjonały korelacyjno-wymienne uzyskane w oparciu o bardzo dokładne obliczenia ab initio
(Preludium 3)
Grant NCN
952-F
dr hab. Zieliński MichałWpływ nanodeformacji na właściwości kompleksów ekscytonowych w półprzewodnikowych kropkach kwantowych
(Sonata 1)
Grant NCN
778-F
dr hab. Zieliński MichałObliczenia własności ekscytonowych kropek kwantowych definiowanych fazą krystaliczną w drucie kwantowym
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
965-F
dr Śmiga SzymonEfektywny opis korelacji elektronowej w funkcjonałach wymienno-korelacyjnych w Teorii Funkcjonałów Gęstości
(Etiuda 1)
Grant NCN
Etiuda
mgr Buksztel AdamWymienno-korelacyjne potencjały OEP dla prostych molekuł w geometriach nierównowagowychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1621-F
2013
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie impulsów światła z ośrodkiem atomowymDziałalność statutowa
172
dr hab. Iwaniszewski Jan Stochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
113
dr hab. Staszewska GrażynaRozpraszanie elektronów i pozytonów na atomachDziałalność statutowa
122
dr hab. Kobus Jacek Rozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnej Działalność statutowa
115
prof. dr hab. Makowski AdamAnaliza wybranych własności układów niskowymiarowychDziałalność statutowa
126
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych układów wieloelektronowych – modelowych, półprzewodnikowych, węglowych i biologicznych. VIIDziałalność statutowa
114
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod opisujących efekty korelacji elektronowej w układach atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
119
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzStany zlokalizowane w strukturach grafenowych. Rola oddziaływań elektronowych
(Opus 2)
Grant NCN
926-F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i implementacja nowych funkcjonałów wymiennych i korelacyjnych w teorii funkcjonałów gęstości (DFT)
(KBN 39)
Granty MNiSW
701-F
dr Kędziorski AndrzejTeoretyczny opis uczulonej luminescencji organicznych chelatów skoordynowanych z jonami lantanowców
(KBN 36)
Granty MNiSW
609-F
dr Pelc MartaWłaściwości elektryczne dwuwymiarowych materiałów o strukturze heksagonalnej: grafen i azotek boru
(Mobilność Plus 2)
Granty MNiSW
Mobilność Plus
dr Śmiga SzymonOptimized Effective Potential Method Based On The Spin Component Energy Partitioning
(Molecular Graphics and Modelling Societ)
Stypendia konferencyjne
dr Śmiga SzymonSpin–Component–Scaled OEP method applied to atomic and molecular systems
(The Swiss National Science Foundation)
Stypendia konferencyjne
mgr Syrocki ŁukaszRozwijanie metodologii obliczeń w przypadku równania Diraca CoulombaDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1150-F
dr Korociński JakubBadanie propagacji impulsów laserowych w ośrodkach atomowych w warunkach elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystościDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1626-F
dr Śmiga SzymonOpracowywanie i implementacja nowych zależnych od gęstości funkcjonałów korelacyjno- wymiennych w teorii funkcjonałów gęstości.
(Grant Badawczy)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1151-F
dr Śmiga SzymonEfektywny opis korelacji elektronowej w funkcjonałach wymienno-korelacyjnych, w Teorii Funkcjonałów Gęstości
( zakończenie przewodu doktorskiego)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1614-F
dr hab. Żuchowski PiotrUltrazimne mieszaniny gazów Hg i Rb
(Opus 4)
Grant NCN
980-F
dr hab. Żuchowski PiotrZderzenia molekuła - molekuła w chemii ultrazimnej, astrofizyce, fizyce atmosfery
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
901-F
dr Śmiga SzymonZależne od gęstości funkcjonały korelacyjno-wymienne uzyskane w oparciu o bardzo dokładne obliczenia ab initio
(Preludium 3)
Grant NCN
952-F
dr hab. Zieliński MichałWpływ nanodeformacji na właściwości kompleksów ekscytonowych w półprzewodnikowych kropkach kwantowych
(Sonata 1)
Grant NCN
778-F
dr hab. Zieliński MichałObliczenia własności ekscytonowych kropek kwantowych definiowanych fazą krystaliczną w drucie kwantowym
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
965-F
dr hab. Żuchowski PiotrFormation and Production of Ultracold Polar Molecules. Application of Hg and Sr atoms
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr Śmiga SzymonEfektywny opis korelacji elektronowej w funkcjonałach wymienno-korelacyjnych w Teorii Funkcjonałów Gęstości
(Etiuda 1)
Grant NCN
Etiuda
mgr Buksztel AdamWykorzystanie orbitali OEP do obliczeń ab initio WFTDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1392-F
mgr Buksztel AdamOEP orbitals as a reference for ab initio many-body calculationsStypendia konferencyjne
mgr Buksztel AdamAccurate correlation and exchange-correlation Kohn-Sham potentials for small molecules in dissociation limitStypendia konferencyjne
mgr Buksztel AdamWymienno-korelacyjne potencjały OEP dla prostych molekuł w geometriach nierównowagowychDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1621-F
2012
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych układów wieloelektronowych – modelowych, półprzewodnikowych, węglowych i biologicznych. VIDziałalność statutowa
114
dr hab. Staszewska GrażynaRozpraszanie elektronów i pozytonów na atomachDziałalność statutowa
122
dr hab. Kobus JacekRozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnejDziałalność statutowa
115
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie impulsów świetlnych z ośrodkami atomowymiDziałalność statutowa
172
dr hab. Iwaniszewski JanStochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
113
prof. dr hab. Makowski AdamAnaliza wybranych własności układów niskowymiarowychDziałalność statutowa
126
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod opisujących efekty korelacji elektronowej w układach atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
119
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzStany zlokalizowane w strukturach grafenowych. Rola oddziaływań elektronowych
(Opus 2)
Grant NCN
926-F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i implementacja nowych funkcjonałów wymiennych i korelacyjnych w teorii funkcjonałów gęstości (DFT)
(KBN 39)
Granty MNiSW
701-F
dr Kędziorski AndrzejTeoretyczny opis uczulonej luminescencji organicznych chelatów skoordynowanych z jonami lantanowców
(KBN 36)
Granty MNiSW
609-F
dr Słowik Karolinagrant na wyjazd na konferencję IONS11, Paryż
(IONS11, Paryż)
Stypendia konferencyjne
dr Korociński JakubBadanie propagacji impulsów laserowych w ośrodkach atomowych w warunkach elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystościDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
145-A
mgr Syrocki ŁukaszDokładne obliczenia w technologii CUDA dla serii izoelektronowej helu opisywanego równaniem Diraca - CoulombaDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
148-F
dr Śmiga SzymonDensity Dependent Exchange Correlation Potentials Derived Form Highly Accurate ,,ab initio” Calculations.
(Molecular Electronic Structure at Troy)
Stypendia konferencyjne
mgr Syrocki ŁukaszRozwijanie metodologii obliczeń w przypadku równania Diraca CoulombaDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1150-F
dr Śmiga SzymonOpracowywanie i implementacja nowych zależnych od gęstości funkcjonałów korelacyjno- wymiennych w teorii funkcjonałów gęstości.
(Grant Badawczy)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1151-F
dr hab. Zieliński MichałControl of exciton levels in quantum dots: atomistic theory as a step towards entangled photon pairs generation program.
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr hab. Zieliński MichałWpływ zewnętrznych naprężeń na właności kompleksów ekscytonowych w kropkach kwantowych InAs wbudowanych w druty kwantowe InPDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
422-F
dr hab. Żuchowski PiotrZderzenia molekuła - molekuła w chemii ultrazimnej, astrofizyce, fizyce atmosfery
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
901-F
dr hab. Zieliński MichałWpływ nanodeformacji na właściwości kompleksów ekscytonowych w półprzewodnikowych kropkach kwantowych
(Sonata 1)
Grant NCN
778-F
dr hab. Żuchowski PiotrFormation and Production of Ultracold Polar Molecules. Application of Hg and Sr atoms
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
mgr Buksztel AdamWykorzystanie orbitali OEP do obliczeń ab initio WFTDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1392-F
mgr Buksztel AdamOEP orbitals as Reference for ab initio WFT calculationsStypendia konferencyjne
2011
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Matulewski JacekElektronika attosekundowaDziałalność statutowa
173
prof. dr hab. Makowski AdamAnaliza wybranych własności układów niskowymiarowychDziałalność statutowa
126
prof. dr hab. Raczyński AndrzejImpulsy świetlne w optycznie ubranych ośrodkachDziałalność statutowa
172
dr hab. Kobus JacekRozwzój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnejDziałalność statutowa
115
dr hab. Staszewska GrażynaRozpraszanie elektronów i pozytonów na atomachDziałalność statutowa
122
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych układów wieloelektronowych – modelowych, półprzewodnikowych, węglowych i biologicznych. VDziałalność statutowa
114
dr hab. Iwaniszewski JanStochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
113
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod wyznaczania energii wzbudzeń w układach atomowych i molekularnychDziałalność statutowa
119
prof. dr hab. Grabowski IreneuszEfektywne metody otrzymywania funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych w metodach OEP-DFT.Działalność statutowa
128
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i implementacja nowych funkcjonałów wymiennych i korelacyjnych w teorii funkcjonałów gęstości (DFT)
(KBN 39)
Granty MNiSW
701-F
dr Kędziorski AndrzejTeoretyczny opis uczulonej luminescencji organicznych chelatów skoordynowanych z jonami lantanowców
(KBN 36)
Granty MNiSW
609-F
dr Korociński JakubBadanie propagacji impulsów laserowych w ośrodkach atomowych w warunkach elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystościDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
145-A
mgr Syrocki ŁukaszDokładne obliczenia w technologii CUDA dla serii izoelektronowej helu opisywanego równaniem Diraca - CoulombaDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
148-F
dr Śmiga SzymonNew density dependent exchange-correlation potentials in density functional theory.
(14th International Density Functional Theory Conference (DFT))
Stypendia konferencyjne
dr hab. Zieliński MichałAtomistyczne badania własności nanostruktur w zewnętrznym polu magnetycznym
(Iuventus Plus)
Granty MNiSW
997-F
dr hab. Zieliński MichałControl of exciton levels in quantum dots: atomistic theory as a step towards entangled photon pairs generation program.
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr hab. Zieliński MichałWpływ zewnętrznych naprężeń na właności kompleksów ekscytonowych w kropkach kwantowych InAs wbudowanych w druty kwantowe InPDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
422-F
dr hab. Żuchowski PiotrFormation and Production of Ultracold Polar Molecules. Application of Hg and Sr atoms
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr Słowik KarolinaSPIE Officer's Travel GrantStypendia konferencyjne
-
2010
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Iwaniszewski JanStochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
113
dr hab. Kobus JacekRozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnejDziałalność statutowa
115
prof. dr hab. Smentek LidiaAnaliza konformacyjna i spektroskopowa chelatów organicznych skoordynowanych z jonami ziem rzadkich. IIDziałalność statutowa
123
dr hab. Matulewski JacekBadanie jonizacji i rekombinacji układów atomowych w silnych polachDziałalność statutowa
161
dr hab. Staszewska GrażynaRozpraszanie elektronów i pozytonów na atomachDziałalność statutowa
122
prof. dr hab. Raczyński AndrzejSterowanie propagacją światła w ośrodkach atomowychDziałalność statutowa
160
prof. dr hab. Makowski AdamAnaliza wybranych własności układów niskowymiarowychDziałalność statutowa
126
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych układów wieloelektronowych. IVDziałalność statutowa
114
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod wyznaczania energii wzbudzeń w układach atomowych i molekularnychDziałalność statutowa
119
prof. dr hab. Grabowski IreneuszEfektywne metody otrzymywania funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych w metodach OEP-DFT.Działalność statutowa
128
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Kobus JacekRozwijanie algorytmów do opisu efektów relatywistycznych i korelacyjnych w układach wieloelektronowychBadania własne
dr hab. Matulewski JacekOddziaływanie układów atomowych z silnym polem laseraBadania własne
dr hab. Matulewski Jacek(1) Przygotowanie podręcznika do wykładu Granty UMK
386-F
prof. dr hab. Karwowski JacekModelowanie Ukladow Wieloelektronowych IIIGranty MNiSW
778-F
prof. dr hab. Meissner LeszekEfektywne metody iteracyjnego rozwiązywania równań metod sprzężonych klasterów stosowanych w opisie układów wieloelektronowychBadania własne
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i implementacja nowych funkcjonałów wymiennych i korelacyjnych w teorii funkcjonałów gęstości (DFT)
(KBN 39)
Granty MNiSW
701-F
dr Kędziorski AndrzejTeoretyczny opis uczulonej luminescencji organicznych chelatów skoordynowanych z jonami lantanowców
(KBN 36)
Granty MNiSW
609-F
dr hab. Zieliński MichałControl of exciton levels in quantum dots: atomistic theory as a step towards entangled photon pairs generation program.
(Homing Plus)
Program Fundacji Nauki Polskiej
Homing Plus
dr hab. Zieliński MichałStruktura elektronowa i własności optyczne kropek kwantowych InAs wbudowanych w druty kwantowe InPGranty UMK
391-F
2009
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Kobus JacekRozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Raczyński AndrzejModyfikowanie optycznych własności ośrodków atomowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Makowski AdamAnaliza wybranych własności układów niskowymiarowychDziałalność statutowa
dr hab. Staszewska GrażynaRozpraszanie elektronów na atomach - modelowanie potencjałów efektywnychDziałalność statutowa
dr hab. Iwaniszewski JanStochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
prof. dr hab. Smentek LidiaAnaliza konformacyjna i spektroskopowa chelatów organicznych skoordynowanych z jonami ziem rzadkichDziałalność statutowa
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych układów wieloelektronowych IIIDziałalność statutowa
prof. dr hab. Grabowski IreneuszEfektywne metody otrzymaywania fukcjonałów korelacyjnych w metodzie OEP-DFT.Działalność statutowa
prof. dr hab. Meissner LeszekProste metody wyznaczania energii wzbudzeń w układach atomowych i molekularnychDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Staszewska GrażynaModelowanie powierzchni potencjalnych drobinBadania własne
dr hab. Kobus JacekRozwijanie algorytmów do opisu efektów relatywistycznych i korelacyjnych w układach wieloelektronowychBadania własne
prof. dr hab. Makowski AdamKwantowo-klasyczne korespondencje dla periodyczności różnych od 360 stopniBadania własne
dr hab. Matulewski JacekOddziaływanie układów atomowych z silnym polem laseraBadania własne
prof. dr hab. Bylicki MirosławOddziaływanie dwuelektronowej kropki kwantowej z polem magnetycznymGranty UMK
prof. dr hab. Karwowski JacekModelowanie Ukladow Wieloelektronowych IIIGranty MNiSW
778-F
dr hab. Bielińska-Wąż DorotaPodobieństwo molekularne IIBadania własne
prof. dr hab. Grabowski IreneuszPoprawa asymptotyki potencjałów korelacyjno-wymiennych w DFT.Badania własne
mgr Dziubak TomaszOddziaływanie układów atomowych z ultra-silnymi attosekundowymi impulsami laseraStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
mgr Zakrzewski TomaszProces transportu ładunków w układzie sprzężonych kropek kwantowych w obecności zależnych od czasu zaburzeńStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr inż. Pawlak MariuszStany związane i rezonansowe układów kwantowych w zewnętrznym polu elektrycznym i magnetycznym oraz w otoczeniu plazmyStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
dr Pelc MartaStruktura elektronowa złączowych układów nanorurek węglowychStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i rozwój nowych funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych w ramach teorii funkcjonałów gęstości
(N N204 0746 33)
Granty MNiSW
910-F
dr Kędziorski AndrzejTeoretyczny opis uczulonej luminescencji organicznych chelatów skoordynowanych z jonami lantanowców
(KBN 36)
Granty MNiSW
609-F
dr Słowik KarolinaPropagacja i przetwarzanie sygnałów świetlnych w optycznie ubranych ośrodkach atomowychStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
2008
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych układów wieloelektrodowych. IIDziałalność statutowa
prof. dr hab. Makowski AdamKwantowo-klasyczne korespondencje dla układów typu SU(2)Działalność statutowa
dr hab. Kobus JacekRozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Raczyński AndrzejPropagacja światła w optycznie ubranych ośrodkach atomowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Smentek LidiaRola i klasyfikacja anten organicznych chelatów skoordynowanych z jonami ziem rzadkich w procesie uczulonej luminescencjiDziałalność statutowa
dr hab. Iwaniszewski JanStochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
dr hab. Staszewska GrażynaPotencjały efektywne dla rozpraszanie elektronów na atomachDziałalność statutowa
prof. dr hab. Jankowski KarolBadanie efektów korelacji elektronowej w większych układach wieloelektronowych (etap II).Działalność statutowa
prof. dr hab. Meissner LeszekEfektywne metody wyznaczania energii wzbudzen dla ukladow atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Smentek LidiaLuminescencja uczulona jonów ziem rzadkich w organicznych chelatach. IIBadania własne
dr hab. Matulewski JacekBadanie jonizacji i rekombinacji układów atomowych w 2D w femtosekundowych impulsach laseraBadania własne
dr hab. Staszewska GrażynaModelowanie powierzchni potencjalnych drobinBadania własne
prof. dr hab. Makowski AdamKształtowanie się symbolu chaosuBadania własne
dr hab. Kobus JacekMetoda wariacyjna w modelach Schroedingera i Diraca układów wieloelektronowych.Badania własne
dr hab. Iwaniszewski JanBadanie anomalnej dyfuzji w prostych układach dynamicznychBadania własne
prof. dr hab. Karwowski JacekModelowanie Ukladow Wieloelektronowych IIIGranty MNiSW
778-F
prof. dr hab. Raczyński AndrzejOddziaływanie układów atomowych z ultrasilnymi, attosekundowymi impulsami lasera
(promotorski)
Granty UMK
430-F
dr hab. Matulewski JacekGrafika. Fizyka. Metody numeryczne: Symulacje fizyczne z wizualizacją 3D
(M/4/2008)
Stypendium na pisanie monografii
dr hab. Bielińska-Wąż DorotaPodobienstwo molekularneBadania własne
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzAtomistyczny opis kropek kwantowych i supersieci
(Sieć naukowa: Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji)
Inny
prof. dr hab. Meissner LeszekProste efektywne metody wyznaczania energii wzbudzeń dla układów atomowych i molekularnychBadania własne
prof. dr hab. Jankowski KarolOpracowanie efektywnych metod opisu korelacji elektronowej w atomach i molekułachGranty MNiSW
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i rozwój nowych funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych w ramach teorii funkcjonałów gęstości
(N N204 0746 33)
Granty MNiSW
910-F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszPrzybliżone potencjały korelacyjne w metodzie Ab initio DFT.Badania własne
2007
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Kobus JacekRozwój metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Makowski AdamBadanie kwantowo-klasycznych korespondencjiDziałalność statutowa
dr hab. Iwaniszewski JanStochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
prof. dr hab. Raczyński AndrzejKwantowe aspekty propagacji światła w ośrodkach atomowychDziałalność statutowa
dr hab. Matulewski Jacek Badania transportu elektronów w DNA - wpływ obecności środowiska wodnegoDziałalność statutowa
prof. dr hab. Smentek LidiaArchitektura, symetria i własności spektroskopowe sond stosowanych do diagnozowania i leczenia raka w różnych tkankachDziałalność statutowa
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzTeoretyczne badania przestrzennie ograniczonych układów wieloelektrodowychDziałalność statutowa
dr hab. Staszewska GrażynaRozpraszanie elektronów na atomachDziałalność statutowa
prof. dr hab. Jankowski KarolBadanie efektów korelacji elektronowej w większych układach wieloelektronowych.Działalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Iwaniszewski JanBadanie anomalnej dyfuzji w prostych układach dynamicznychBadania własne
prof. dr hab. Raczyński AndrzejWłasności statystyczne światła po zatrzymaniuBadania własne
prof. dr hab. Smentek LidiaLuminescencja uczulona jonów ziem rzadkich w organicznych chelatachBadania własne
prof. dr hab. Karwowski JacekMetoda wariacyjna w modelach Schroedingera i Diraca układów wieloelektronowychBadania własne
dr hab. Staszewska GrażynaModelowanie powierzchni potencjalnych drobinBadania własne
prof. dr hab. Makowski AdamWizualizacja przejść elektronowych w atomie wodoruBadania własne
prof. dr hab. Karwowski JacekModelowanie Ukladow Wieloelektronowych IIIGranty MNiSW
778-F
prof. dr hab. Zaremba JarosławPropagacja i zatrzymywanie impulsów światła w ośrodkach atomowych o spójnie modyfikowanych właściwościach optycznychGranty MNiSW
654-F
dr hab. Bielińska-Wąż DorotaTeoria podobieństwa w ujęciu statystycznymBadania własne
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzStruktura elektronowa i własności optyczne sprzężonych kropek kwantowych.
(Struktura elektronowa i własności optyczne sprzężonych kropek kwantowych.)
Grant KBN
prof. dr hab. Jankowski KarolHybrydowe metody WFT-DFT opisu efektów korelacyjnych.Badania własne
prof. dr hab. Meissner LeszekZastosowanie metody sprzężonych klasterów w przestrzeni Focka w opisie własności molekularnych w stanach wzbudzonych.Badania własne
prof. dr hab. Jankowski KarolOpracowanie efektywnych metod opisu korelacji elektronowej w atomach i molekułachGranty MNiSW
prof. dr hab. Meissner LeszekNowe metody efektywnego uwzględniania statycznej i dynamicznej korelacji elektronowej w opisie układów molekularnychGrant KBN
692 F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i rozwój nowych funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych w ramach teorii funkcjonałów gęstości
(N N204 0746 33)
Granty MNiSW
910-F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszAnaliza i zastosowanie wielociałowego rachunku zaburzeń drugiego rzędu (MBPT2) do obliczania energii korelacji w teorii funkcjonałów gestości -DFT.Granty UMK
2006
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Raczyński AndrzejKoherentne sterowanie propagacją światła w układach atomowych.Działalność statutowa
dr Oszwałdowski RafałRozwijanie metod opisu układów przestrzennie ograniczonych i struktur niskowymiarowychDziałalność statutowa
dr hab. Staszewska GrażynaTeoretyczny opis materialow nanoenergetycznychDziałalność statutowa
dr hab. Kobus JacekEfekty relatywistyczne i własności elektryczne atomów i cząsteczek dwuatomowych (kontynuacja z roku 2005)Działalność statutowa
prof. dr hab. Makowski AdamKwantowo-klasyczne korespondencje dla układów typu SU(2)Działalność statutowa
prof. dr hab. Smentek LidiaNowa parametryzacja widm f-f; testowanie nowych programów i reprodukcja zmierzonych sił linii dla różnych układów zawierających jony ziem rzadkichDziałalność statutowa
dr hab. Iwaniszewski JanStochastyczne i chaotyczne własności klasycznych i kwantowych układów dynamicznych z zależnymi od czasu zaburzeniamiDziałalność statutowa
prof. dr hab. Jankowski KarolBadanie efektów korelacji elektronowej w stanach niezamkniętopowłokowychDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Smentek LidiaBadanie stabilności strukturalnej, identyfikacja symetrii i analiza efektywności transferu energii w przypadku układów chelatowych jonów ziem rzadkich stosowanych w diagnozowaniu i leczeniu raka.Badania własne
dr hab. Matulewski JacekBadanie transportu ładunków w układach nieuporządkowanychBadania własne
dr hab. Pepłowski PiotrBadanie stanów kwantowych opisywanych funkcjami fraktalnymiBadania własne
dr hab. Iwaniszewski JanBadanie stochastycznej dynamiki lasera typu VCSELBadania własne
prof. dr hab. Makowski AdamStany zlokalizowane dla atomu wodoruBadania własne
dr hab. Pestka GrzegorzŚciśle i kwazi-ściśle rozwiązywalne równania Schroedingera i Diraca (kontynuacja z roku 2005)Badania własne
dr hab. Staszewska GrażynaModelowanie potencjałów efektywnych dla rozpraszania elektronów na atomachBadania własne
dr Oszwałdowski RafałBadanie efektów wielociałowych oraz efektów transportu elektronowego w niskowymiarowych strukturach półprzewodnikowychBadania własne
dr Oszwałdowski RafałTransport w półprzewodnikach ferromagnetycznych w obecności ściany domenyGranty UMK
dr hab. Matulewski JacekPrzygotowanie podręcznika „C++ Builder 2006” w ramach rozwoju dydaktyki informatyki stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejGranty UMK
prof. dr hab. Bylicki MirosławRelatywistyczne stany rezonansowe dla potencjału YukawyGranty UMK
prof. dr hab. Zaremba JarosławPropagacja i zatrzymywanie impulsów światła w ośrodkach atomowych o spójnie modyfikowanych właściwościach optycznychGranty MNiSW
654-F
dr hab. Bielińska-Wąż DorotaUkłady przestrzennie ograniczone: modelowanie i własnościGranty MNiSW
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzStruktura elektronowa i własności optyczne sprzężonych kropek kwantowych.
(Struktura elektronowa i własności optyczne sprzężonych kropek kwantowych.)
Grant KBN
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzModelowanie półprzewodnikowych nanostruktur
(Modelowanie półprzewodnikowych nanostruktur)
Grant KBN
prof. dr hab. Jankowski Karol Hybrydowe metody WFT-DFT opisu efektów korelacyjnych w większych układach wieloelektronowych (część I)Badania własne
prof. dr hab. Meissner LeszekZastosowanie metody sprzężonych klasterów w przestrzeni Focka w opisie własności molekularnych w stanach wzbudzonych.Badania własne
prof. dr hab. Jankowski KarolZbadanie struktury rozwinięć asymptotycznych energii korelacji par w większych atomach zamkniętopowłokowych.Granty UMK
prof. dr hab. Jankowski KarolOpracowanie efektywnych metod opisu korelacji elektronowej w atomach i molekułachGranty MNiSW
prof. dr hab. Meissner LeszekNowe metody efektywnego uwzględniania statycznej i dynamicznej korelacji elektronowej w opisie układów molekularnychGrant KBN
692 F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszEfektywne uwzględnienie korelacji w metodzie OEP-DFTBadania własne
2005
Działalność statutowa:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzElektryczne i optczne wlasnosci niskowymiarowych struktur polprzewodnikowych i ukladow nanorurek weglowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Zaremba JarosławWłasności dyspersyjne ośrodków złożonych z kilkupoziomowych atomów ubranych silnym polem laserowymDziałalność statutowa
dr hab. Iwaniszewski JanTransport przez fluktuującą barierę potencjałuDziałalność statutowa
prof. dr hab. Makowski AdamSzczegółowy opis dochodzenia do klasycznej granicy dla pewnych stanów kwantowychDziałalność statutowa
dr hab. Matulewski JacekTransport ładunku w DNADziałalność statutowa
prof. dr hab. Smentek LidiaOpis luminescencji uczulonej materiałów domieszkowanych jonami ziem rzadkichDziałalność statutowa
dr hab. Staszewska GrażynaRozpraszanie elektronów na atomachDziałalność statutowa
prof. dr hab. Bylicki MirosławBadanie rezonansowych stanów autojonizacyjnych atomów dwu - trójelektronowychDziałalność statutowa
dr hab. Pepłowski PiotrModelowanie klasycznego potencjału modów przyspieszających i badanie tunelowania z modu chaotycznego do modu przyspieszającego.Działalność statutowa
prof. dr hab. Karwowski JacekEfekty relatywistyczne w ukladach jedno- i dwuelektronowychDziałalność statutowa
N
dr hab. Kobus JacekWyznaczanie właściwości elektrycznych cząsteczek dwuatomowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Jankowski KarolTeoretyczne badanie struktury elektronowej układów wieloelektronowych z uwzględnieniem efektów korelacyjnychDziałalność statutowa
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Iwaniszewski JanBadanie stochastycznej dynamiki lasera typu VCSELBadania własne
dr hab. Iwaniszewski JanTransport elektronów przez układ sprzężonych kropek kwantowych w obecności fluktuacji ładunków tłaGranty UMK
prof. dr hab. Makowski AdamKwantowe stany zlokalizowane na klasycznych trajektoriachGranty UMK
prof. dr hab. Makowski AdamStany kwantowe o zerowej poprawce BohmaBadania własne
dr hab. Matulewski Jacek1. Badanie zjawiska rekombinacji w silnym polu lasera.2. Przygotowanie podręczników "Delphi 2005"oraz "Microsoft Visual C# 2005 w ramach rozwoju dydaktyki inf. stos. na WFAiISGranty UMK
prof. dr hab. Smentek LidiaZastosowanie tzw. "borrowing mechanism" Wybourne'a do opisu przejść 0-0Badania własne
dr hab. Staszewska GrażynaBadanie materialow nanoenergetycznych.Badania własne
prof. dr hab. Raczyński AndrzejPropagacja impulsów świetlnych w ośrodkach atomowych typu lambda z udziałem stanów z widma ciągłegoBadania własne
dr Oszwałdowski RafałModelowanie teoretyczne dynamiki ekscytonów w doświadczeniach typu czasowo rozdzielczej generacji drugiej harmonicznejBadania własne
dr hab. Kobus JacekWyznaczanie efektów korelacyjnych metodą CI w oparciu o bazę orbitali numerycznychBadania własne
prof. dr hab. Bylicki MirosławRozwijanie metody stabilizacji do badania kwantowych stanów kwazistacjonarnychBadania własne
dr hab. Pepłowski PiotrDynamika fraktalnych funkcji falowychBadania własne
prof. dr hab. Zaremba JarosławPropagacja i zatrzymywanie impulsów światła w ośrodkach atomowych o spójnie modyfikowanych właściwościach optycznychGranty MNiSW
654-F
dr hab. Bielińska-Wąż DorotaUkłady przestrzennie ograniczone: modelowanie i własnościGranty MNiSW
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzStruktura elektronowa i własności optyczne sprzężonych kropek kwantowych.
(Struktura elektronowa i własności optyczne sprzężonych kropek kwantowych.)
Grant KBN
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzModelowanie półprzewodnikowych nanostruktur
(Modelowanie półprzewodnikowych nanostruktur)
Grant KBN
prof. dr hab. Karwowski JacekScisłe i kwazi-ścisłe rozwiązywalne równania Schroedingera i DiracaBadania własne
N
prof. dr hab. Jankowski KarolBadanie struktury efektów korelacji elektronowej w zewnętrznych powłokach dużych atomówBadania własne
prof. dr hab. Meissner LeszekZastosowanie Intermediate Hamiltonian Fock-space Coupled-cluster metod (IH FS-CC) w kwantowo-chemicznych obliczeniach na dużą skalęBadania własne
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój zaawansowanych metod opisu stanów podstawowych i wzbudzonych w układach molekularnych, ich numeryczna implementacja i zastosowania.Granty UMK
prof. dr hab. Meissner LeszekNowe metody efektywnego uwzględniania statycznej i dynamicznej korelacji elektronowej w opisie układów molekularnychGrant KBN
692 F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszAccurate orbital-dependent correlation and exchange-correlation potentials from non-iterative ab initio dft caclulations
(Swiss National Fundation Grant)
Stypendia konferencyjne
prof. dr hab. Grabowski IreneuszWdrożenie i rozwój Tensor Contraction Engine (TCE)Badania własne
prof. dr hab. Grabowski IreneuszWdrożenie, implementacja i rozwój TCE - Tensor Contraction Engine.Granty UMK
F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszAb-initio dft. Opracowanie nowych, zależnych od orbitali funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych i korelacyjno-wymiennych w teorii funkcjonałów gęstości.
(4 T09A 187 25)
Grant KBN
F
2004
Grants:
NameTitleFundingProject number
prof. dr hab. Zaremba JarosławPropagacja i przechowywanie impulsów laserowych w ośrodkach atomowychGranty UMK
451-F
dr hab. Bielińska-Wąż DorotaUkłady przestrzennie ograniczone: modelowanie i własnościGranty MNiSW
prof. dr hab. Jaskólski WłodzimierzModelowanie półprzewodnikowych nanostruktur
(Modelowanie półprzewodnikowych nanostruktur)
Grant KBN
prof. dr hab. Grabowski IreneuszAb-initio dft. Opracowanie nowych, zależnych od orbitali funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych i korelacyjno-wymiennych w teorii funkcjonałów gęstości.
(4 T09A 187 25)
Grant KBN
F
2003
Grants:
NameTitleFundingProject number
dr hab. Bielińska-Wąż DorotaUkłady przestrzennie ograniczone: modelowanie i własnościGranty MNiSW
prof. dr hab. Grabowski IreneuszAb-initio dft. Opracowanie nowych, zależnych od orbitali funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych i korelacyjno-wymiennych w teorii funkcjonałów gęstości.
(4 T09A 187 25)
Grant KBN
F