Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Dyrekcja

 

Dyrektor Instytutu Fizyki

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

 

Kierownik Zespołu

Administracyjno-Gospodarczego

Prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
telefon: 056 611 3317
nr pokoju: 469
email: ig@fizyka.umk.pl

Dr Piotr Masłowski
telefon: 056 611 3276,  2473
nr pokoju: 322
email: pima@fizyka.umk.pl

Mgr inż.Tadeusz Robaczewski
telefon: 056 611 3255
nr pokoju: 401
email: rota@fizyka.umk.pl