• misiek@fizyka.umk.pl

Optyka kwantowa 2 (ćwiczenia)
Kurs zawiera następujące tematy:
1) wprowadzenie do fizyki pojedynczego fotonu,
2) kodowanie informacji kwantowej w stanie polaryzacyjnym fotonu,
3) protokoły przesyłania informacji kwantowej zakodowanej w polaryzacji oraz ich praktyczne implementacje (dystrybucja klucza kryptograficznego),
4) kodowanie w modzie przestrzennym pojedynczego fotonu,
5) metody wytwarzania wysokowymiarowch stanów splątanych,
6) praktyczne implementacje protokołów przetwarzania informacji kwantowej zakodowanej w modzie przestrzennym fotonu,
7) parametryczny podział częstości - opis procesu oraz metod doświadczalnych.
Większość zagadnień zostaje poruszona zarówno na wykładzie jak i na ćwiczeniach, gdzie przeliczane są wybrane przykłady.

Sposób zaliczenia ćwiczeń
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności (na minimum 10 z 15 zajęć) oraz oddawania prac domowych w określonym terminie.

Za każde poprawnie rozwiązane zadanie, oddane w terminie, przyznawane są 3 pkt. W przypadku oddania poprawnego rozwiązania zadania z opóźnieniem tygodniowym lub dwotygodniowym, maksymalnie można uzyskać odpowiednio 2 lub 1 pkt. W przypadku oddania błędnego rozwiązania, w zależności od popełnionych błędów, możliwe jest przyznanie od razu mniejszej liczby punktów lub przekazanie wskazówki, ułatwiającej rozwiązanie zadania w późniejszym terminie.
Wyniki poszczególnych zadań umieszczane są w systemie USOS w zakładce dla studentów >> sprawdziany .
UWAGA! Aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń należy oddać poprawne rozwiązania wszystkich zadań.

Sposób oceniania
W zależności od liczby zadań do oddania, wyliczana jest średnia liczba punktów otrzymana za pojedyncze zadanie. Ocena jest wystawiana zgodnie z następującym schematem:

[2.75, 3]bardzo dobry (5)
[2.5, 2.75)dobry + (4.5)
[2.25, 2.5)dobry (4)
[2.0,2.25)dostateczny + (3.5)
[1.5,2.0)dostateczny (3)
[0,1.5)niedostateczny (2)

Materiały do pobrania
Zadania domowe 1
Zadania domowe 2
Zadania domowe 3